Πληρωμή Εισφοράς Ο.Σ.Η. 2018 – Υπεύθυνη Δήλωση

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας υπενθυμίζουμε πως η προθεσμία καταβολής της ετήσιας εισφοράς του Ο.Σ.Η. χωρίς προσαύξηση για το 2018 λήγει στις 31/03/2018. Το ποσό ανέρχεται σε 143, 36 €.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε με τη φυσική παρουσία του Οδοντιάτρου στα γραφεία του Ο.Σ.Η., είτε με κατάθεση του ποσού σε οποιοδήποτε κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στον λογαριασμό: 20348002492 με ΙΒΑΝ: GR53 0110 2030 0000 2034 8002 492.

Υπεύθυνη Δήλωση Άσκησης Επαγγέλματος

Αφού  ολοκληρωθεί η συναλλαγή πρέπει υποχρεωτικά, βάση του άρθρου 7 του Ν.1026/80  να συμπληρωθεί η Δήλωση Άσκησης Επαγγέλματος και να αποσταλεί στα γραφεία του Ο.Σ.Η. είτε με email στο  email hidden; JavaScript is required & email hidden; JavaScript is required είτε στο fax 2810-285240, είτε ταχυδρομικώς, σημειώνοντας επίσης τον Αριθμό Συναλλαγής του αποδεικτικού της κατάθεσης των χρημάτων.

Κατεβάστε την Υπεύθυνη Δήλωση


Φωτογραφία για Επαγγελματική Ταυτότητα

Στα email email hidden; JavaScript is required & email hidden; JavaScript is required μπορείτε επίσης να στείλετε (όσοι οδοντίατροι δεν έχετε ακόμη στείλει) φωτογραφία σας μεγέθους ταυτότητας, προκειμένου να εκδοθεί η νέα ετήσια επαγγελματική ταυτότητα σας.

Η ταυτότητα ανανεώνεται κάθε χρόνο με την καταβολή της ετήσιας εισφοράς και την συμπλήρωση της παραπάνω δήλωσης επαγγέλματος.

Μοιραστείτε