Ανακοίνωση παράτασης καταβολής εισφορών α΄εξαμήνου 2015.

Μετά την συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ την 30η Ιουλίου 2015 αποφασίστηκε η εκ νέου  παράταση της διορίας καταβολής της δόσης του α΄ εξαμήνου 2015 για τις συνδρομές των εν ενεργεία ασφαλισμένων του Τομέα Υγειονομικών ΕΤΑΑ για ένα μήνα επιπλέον μήνα, ήτοι μέχρι 26/08/2015

Μοιραστείτε