ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ. Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Ν.4331/2015 ΑΡΘΡΟ 39)

[ilink url=”https://drive.google.com/file/d/0BznUjUDJcpSATmhfRDAxSE1yblE/view?usp=sharing” target=”_blank”>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ. Ε.[/ilink]

Αν δεν ανοίγει ο σύνδεσμος πατήστε εδώ[ilink url=”https://drive.google.com/file/d/0BznUjUDJcpSATmhfRDAxSE1yblE/view?usp=sharing” target=”_blank”>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ. Ε.[/ilink]

Μοιραστείτε