Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης

ΑΜΚΑ

Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) αντικαθιστά τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ) που μέχρι σήμερα χορηγούν οι Ασφαλιστικοί Φορείς στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους.

Η απόκτηση του ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτική για όλους τους ασφαλισμένους (άμεσα ή έμμεσα) και τους συνταξιούχους.

Η εφαρμογή του θα ξεκινήσει από τον Ιούλιο του 2009. Είναι ουσιαστικά η ταυτότητα εργασίας και ασφάλισης κάθε εργαζόμενου, συνταξιούχου και προστατευόμενου μέλους.

Με τον Α.Μ.Κ.Α. θα εξυπηρετείστε πιο εύκολα και γρήγορα σε όλες τις συναλλαγές που αφορούν την εργασία και ασφάλιση, όπως:

  • Να εκδώσετε ή ανανεώσετε το βιβλιάριο ασθενείας
  • Να καταβάλετε τις ασφαλιστικές σας εισφορές
  • Να προχωρήσετε σε έναρξη απασχόλησης και ασφάλισης,
  • Να πάρετε τη σύνταξή σας κ.λ.π.

Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισηχορηγείται από όλα τα ΚΕΠ ή το Τ.Σ.Α.Υ. (λειτουργεί γραφείο Α.Μ.Κ.Α.) μετά από αίτηση. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε είναι:

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες για τον ΑΜΚΑ και λύστε τυχόν επιπλέον απορίες σας.

Μοιραστείτε