Ασφάλιστρα ΤΣΑΥ Β εξαμήνου 2011

ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

1η Δεκεμβρίου 2011

Κύριοι,

θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε ενημέρωση της κεντρικής υπηρεσίας του ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ Αθηνών σχετικά με αλλαγές στα ασφάλιστρα του Β’ εξαμήνου του 2011 μετά από τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης. Λεπτομέρειες για τις αλλαγές αυτές μπορείτε να βρείτε στα έντυπα που σας επισυνάπτουμε και στην ιστοσελίδα του ΤΣΑΥ www.tsay.gr

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!!! Από σήμερα 5/12/2011, για να γίνει η οποιαδήποτε πληρωμή υπέρ ΤΣΑΥ, χρειάζεται ένας προσωπικός κωδικός διατραπεζικής συναλλαγής που θα σταλεί ταχυδρομικά από το ΤΣΑΥ σε όλους τους υγειονομικούς σε όλη την Ελλάδα. Για τον λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό η διεύθυνση του κάθε υγειονομικού στο σύστημα του ταμείου να είναι η σωστή. Παρακαλώ, όπως στείλετε με e-mail συμπληρωμένη την αίτηση επικαιροποίησης στοιχείων. Αν το έχετε ήδη κάνει δεν χρειάζεται να το επαναλάβετε.

Οι ανακοινώσεις αυτές – εν συντομία – αφορούν τα εξής:

1. Μπήκε πρόσθετη εισφορά ασφαλίστρων στους Παλαιούς Ασφαλισμένους (αυτοί που έχουν ασφαλιστεί έως 31/12/1992) ελεύθερους επαγγελματίες για το Β’ εξ, 2011 ποσού:

Α. για την απλή σύνταξη = 126,90€ το εξάμηνο

Β. για την μονοσύνταξη = 41,58€ (επί πλέον της παραπάνω εισφοράς)

SOS: Όσοι υγειονομικοί έχουν ήδη πληρώσει την εισφορά του Β’ εξαμήνου θα πρέπει να πληρώσουν την παραπάνω έκτακτη εισφορά ΜΟΝΟ στην Eurobank μέχρι τις 31/12/2011. Οι έμμισθοι υγειονομικοί θα πληρώσουν ΜΟΝΟ την εισφορά της Μονοσύνταξης (αν είναι Μονοσυνταξιούχοι), ΟΛΕΣ οι άλλες εισφορές θα αποδοθούν από τους εργοδότες τους. Οι φαρμακοποιοί θα πρέπει να πληρώσουν οι ίδιοι την έκτακτη εισφορά (απλής σύνταξης & μονοσύνταξης), δεν θα παρακρατηθεί από το ΙΚΑ.

2. Μπήκε ειδική εισφορά 10,00€ το μήνα υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας για τους Παλαιούς & Νέους Ασφαλισμένους Ελεύθερους Επαγγελματίες με αναδρομική ισχύ από 1/1/2011. Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό ποσό για το Ταμείο Ανεργίας ανέρχεται στα 120,00€ για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες υγειονομικούς.

SOS: Όσοι ασφαλισμένοι έχουν ήδη πληρώσει τα ασφάλιστρα του Β’ εξαμήνου θα πρέπει να πληρώσουν την παραπάνω εισφορά των 120,00 ΜΟΝΟ στην Eurobank μέχρι τις 31/12/2011. Οι έμμισθοι υγειονομικοί (και αυτοί που έχουν σύμβαση με ταμεία ή είναι ελεγκτές ιατροί) θα πληρώσουν ΜΟΝΟ την εισφορά της Μονοσύνταξης (αν είναι Μονοσυνταξιούχοι), ΟΛΕΣ οι άλλες εισφορές θα αποδοθούν από τους εργοδότες τους. Οι φαρμακοποιοί θα πρέπει να πληρώσουν οι ίδιοι την ειδική εισφορά Ανεργίας, δεν θα παρακρατηθεί από το ΙΚΑ. Οι υγειονομικοί που αυτο-ασφαλίζονται είτε ως άνεργοι, είτε εν αναμονή εργασίας & ειδικότητας, είτε ως μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν έχει διευκρινιστεί από το υπουργείο αν θα πρέπει ή όχι να πληρώσουν τα 120,00€. Μόλις έρθει η διευκρινιστική εγκύκλιος από το υπουργείο θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

3. Οι Νέοι Ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ (που έχουν ασφαλιστεί μετά την 1/1/1993) και ασφαλίζονται στο ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ ως ελεύθεροι επαγγελματίες μετατάσσονται από την 1η ασφαλιστική κατηγορία στις επόμενες ΑΥΤΟΜΑΤΑ ανά 3ετία και πληρώνουν τις εισφορές που αντιστοιχούν στην αυξημένη κατηγορία που πλέον θα ανήκουν. Η παρούσα διάταξη έχει ισχύ από 1/7/2011.

SOS: Επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η μηχανογραφική καταχώρηση του ιστορικού εργασίας των ασφαλισμένων οι ΝΑ υγειονομικοί θα πληρώσουν μέχρι τις 31/12/2011 την εισφορά της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας και τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την μετάταξη τους σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία αναδρομικά από 1/7/2011, θα καταβληθούν εντός του Α’ εξ. 2012, χωρίς επιβαρύνσεις και αναπροσαρμογές. ΕΠΕΙΓΟΝ είναι να προσκομισθούν στο ΤΣΑΥ όλες οι βεβαιώσεις εργασίας προκειμένου να ενημερωθεί ο ηλεκτρονικός φάκελος κάθε υγειονομικού από όπου θα μπορεί να προκύπτει σωστά η 3ετία. Όσοι το έχουν ήδη κάνει δεν χρειάζεται να το επαναλάβουν.

4. Για τους έμμισθους υγειονομικούς που είναι Νέοι Ασφαλισμένοι, οι εισφορές που παρακρατούνται και αποδίδονται από τους εργοδότες τους (πχ. ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΔΕΗ, ΟΠΑΔ, ΤΕΙ, ΙΕΚ κτλ) δεν μπορεί να είναι μικρότερες το ποσού ασφαλίστρων της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας (δηλαδή των 213,10€ το μήνα). Για τις περιπτώσεις που οι εισφορές είναι μικρότερες τότε οι διαφορές που προκύπτουν στην εισφορά του ασφαλισμένου και του εργοδότη καταβάλλονται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο, εντός του πρώτου 3μήνου του επόμενου έτους (σε 3 μηνιαίες δόσεις, εφ’ όσον το συνολικό ποσό υπερβαίνει τα 150,00€). Για το λόγο αυτό μέσα στο α’ 3μηνο κάθε έτους οι έμμισθοι υγειονομικοί (που οι μηνιαίες εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ είναι μικρότερες των 213,10€) θα πρέπει να προσκομίζουν στο ΤΣΑΥ το ετήσιο εκκαθαριστικό αποδοχών, προκειμένου να υπολογιστούν οι τυχόν διαφορές ασφαλίστρων. Η μη έγκυρη πληρωμή τους εντός του Α’ 3μήνου θα συνεπάγεται τις νόμιες προσαυξήσεις. (www.tsay.gr)

 

Σας επισυνάπτουμε σχετικά τα εξής έγγραφα:

1. Έντυπο πληρωμής στις τράπεζες

2. Το τμήμα του νόμου 3996/2011 που αναφέρει τις διαφορές ασφαλίστρων για του έμμισθους

3. Αναλυτικό ενημερωτικό του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ με όλες τις λεπτομέρειες για επί πρόσθετε εισφορές.

4. Αίτηση επικαιροποίησης στοιχείων

 

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε επί πλέον πληροφορία.

Για το ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ Ηρακλείου

Μαρία Κανδεράκη

ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ Ηρακλείου

ΠΛ. Ρήγα Φεραίου 13,

71201, Ηράκλειο

Τηλφ.: (2810) 330341

Fax: (2810) 330351

Μοιραστείτε