Ενημέρωση για τις περικοπές των συνταξιούχων οδοντίατρων

Λόγω του ότι γίνονται προσφυγές αναφορικά με τις περικοπές που είχαν γίνει στους συνταξιούχους οδοντίατρους, σχετικά με το Ν.4051/12 & 4093/12, μπορείτε να ενημερωθείτε από το γραφείο του ΕΝΔΙΣΥ (Ενιαίο …

Διάβασε περισσότερα...

Εκπαίδευση στην ειδικότητα της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής

Σας κοινοποιούμε την ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας καθώς και το ΦΕΚ που αφορούν στην εκπαίδευση για την ειδικότητα της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής. Δείτε το ΦΕΚ για τη εκπαίδευση στη Νοσοκομειακή …

Διάβασε περισσότερα...
εοο οδοντιατρικη ομοσπονδια

Αναστολή προγραμμάτων σχολικών οδοντιατρικών ελέγχων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία η ΕΟΟ συνιστά την αναστολή των εθελοντικών προγραμμάτων, που περιλαμβάνουν οδοντιατρικό έλεγχο στις σχολικές αίθουσες. Σας παροτρύνουμε να …

Διάβασε περισσότερα...
υπουργείο υγείας

Εκπαίδευση στην ειδικότητα της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής

Σας ενημερώνουμε ότι η αριθμ. Γ5α / Γ.Π.οικ. 50995/12-8-2020 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ. 41654/2019 υπουργικής απόφασης «Εκπαίδευση στην Οδοντιατρική ειδικότητα της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής» ΦΕΚ 2373 Β’, δημοσιεύθηκε …

Διάβασε περισσότερα...
εοο οδοντιατρικη ομοσπονδια

Επιστολή ΕΟΟ για ένταξη οδοντιάτρων στο Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2021-2027

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία είναι Ν.Π.Δ.Δ. και εκπροσωπεί 13.500 Οδοντιάτρους. Το στίγμα των Οδοντιάτρων αυτών προσδιορίζεται ως εξής: Ελεύθεροι επαγγελματίες με ατομικές επιχειρήσεις ΠΦΥ,  κύριοι μέτοχοι …

Διάβασε περισσότερα...

Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. Α68/20.03.2020, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή …

Διάβασε περισσότερα...

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – Έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται …

Διάβασε περισσότερα...

Διαδικασία υποβολής αίτησης για την ενεργοποίηση επιταγής κατάρτισης των 600 ευρώ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με δύο τρόπους μπορούν οι οδοντίατροι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης του υπουργείου Εργασίας, προκειμένου να εισπράξουν το …

Διάβασε περισσότερα...

16ο Ετήσιο Συνεδρίο της Ακαδημίας Αισθητικής Οδοντιατρικής

Αγαπητοί κ.κ., Αναφορικά με τη διοργάνωση του 16ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ακαδημίας Αισθητικής Οδοντιατρικής που θα πραγματοποιηθεί στις 13-14 Μαρτίου 2020, στη Θεσσαλονίκη, στο Ξενοδοχείο «Makedonia Palace», σας επισυνάπτουμε το …

Διάβασε περισσότερα...