Εισφορές στο ΤΣΑΥ 2011

Εισφορές οδοντιάτρων στο ΤΣΑΥ για το 2011

Όσοι εκ των ασφαλισμένων ανήκουν στην κατηγορία  των ασφαλιζομένων από 1/1/93 (ΝΑ) και ασκούν μόνο ελεύθερο επάγγελμα  μπορούν να επιλέξουν ανώτερη, της πρώτης, ασφαλιστική κατηγορία, καταβάλλοντας τις αναλογούσες εισφορές, αφού υποβάλουν  σχετική αίτηση στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ. Η ένταξή τους σε ανώτερη, της πρώτης,  κατηγορία θα γίνει από την 1/1 του επόμενου  έτους, από το έτος υποβολής της αίτησης.

Στην περίπτωση αυτή και αν  κάποιος ασφαλισμένος δεν έχει συμπληρώσει  πενταετία στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. Τομέα Υγειονομικών, δεν ισχύει το μειωμένο  ασφάλιστρο (πληροφορίες Τμήμα Μητρώου τηλ. 2108832650 και Τμήμα Εσόδων τηλ. 210 822 93 28).

Οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές ΤΣΑΥ για το 2011 φαίνονται παρακάτω.

ασφαλιστρα τσαυ εισφορες 2011

Σε περίπτωση που θα υπάρξει αλλαγή ασφαλίστρου για το 2011 θα ενημερωθείτε με σχετικό έντυπο, από τις Υπηρεσίες του Ταμείου καθώς και από την ιστοσελίδα του ΕΤΑΑ-ΤΣΑY.

Τα ανωτέρω ποσά αφορούν μόνο τις ασφαλιστικές εισφορές Α΄ εξαμήνου 2011. Εάν έχετε οφειλές προηγούμενων ετών θα πρέπει να ενημερωθείτε για το ύψος τους από τις υπηρεσίες των Τομέων Υγειονομικών (κεντρική υπηρεσία ή περιφερειακά τμήματα).

εισφορες τσαυ 2011 για οδοντιατρους

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ= ΠΟΣΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Χ 2% Χ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μοιραστείτε