Εισφορές ΤΣΑΥ 2008

Μηνιαίες Εισφορές Τ.Σ.Α.Υ. έτους 2008

1. Ασφαλισμένοι εώς 31.12.1992

Α’ Ανω της Πενταετίας

1/1 – 30/9/08

1/10 – 31/12/08

Εισφορές Κλάδου Σύνταξης188,30 €188,30 €
Εισφορές Κάδου Περίθαλψης043,50 €044,70 €
Εισφορές Στέγης Υγειονομικών002,00 €002,00 €
Σύνολο234,10 €235,00 €
B’ Kάτω της Πενταετίας

1/1 – 30/9/08

1/10 – 31/12/08

Εισφορές Κλάδου Σύνταξης113,00 €113,00 €
Εισφορές Κάδου Περίθαλψης043,80 €044,70 €
Εισφορές Στέγης Υγειονομικών002,00 €002,00 €
Σύνολο158,80 €159,70 €
Και για τις δύο κατηγορίες:

  • Εισφορές μονοσυνταξιούχου 94,10 €
  • Κλάδος Πρόνοιας 35,16 €

2. Ασφαλισμένοι από 1.1.1993

Α’ Ανω της Πενταετίας

1/1 – 30/9/08

1/10 – 31/12/08

Εισφορές Κλάδου Σύνταξης136,00 €138,70 €
Εισφορές Κάδου Περίθαλψης043,80 €044,70 €
Εισφορές Κλάδου Πρόνοιας027,20 €027,20 €
Εισφορές Στέγης Υγειονομικών002,00 €002,00 €
Σύνολο209,00 €213,10 €
B’ Kάτω της Πενταετίας

1/1 – 30/9/08

1/10 – 31/12/08

Εισφορές Κλάδου Σύνταξης081,60 €083,20 €
Εισφορές Κάδου Περίθαλψης043,80 €044,70 €
Εισφορές Κλάδου Πρόνοιας027,20 €027,20 €
Εισφορές Στέγης Υγειονομικών002,00 €002,00 €
Σύνολο154,60 €157,60 €
Και για τις δύο κατηγορίες: Εισφορές μονοσυνταξιούχου 68,00 €

 

Εξαμηνιαίες εισφορές Τ.Σ.Α.Υ έτους 2008 Ελευθέρων Επαγγελματιών

1. Ασφαλισμένοι έως 31.12.1992

Α’ Ανω της Πενταετίας

Α Εξάμηνο

Β Εξάμηνο

Εισφορές1404,60 €1407,30 €
Μονοσυνταξιούχων0564,60 €0564,60 €
Σύνολο1969,20 €1971,90 €
Κλάδος Πρόνοιας (17,58 x 6)0105,48 €0105,48 €
Γενικό Σύνολο2.074,68€2.077,38 €
B’ Kάτω της Πενταετίας

Α Εξάμηνο

Β Εξάμηνο

Εισφορές0952,80 €0955,50 €
Μονοσυνταξιούχων0564,50 €0564,50 €
Σύνολο1517,40 €1520,10 €
Κλάδος Πρόνοιας (17,58 x 6)0105,48 €0105,48 €
Γενικό Σύνολο1.622,88 €1625,58 €

2. Ασφαλισμένοι έως 1.1.1993

Α’ Ανω της Πενταετίας

Α Εξάμηνο

Β Εξάμηνο

Εισφορές1254,00€1266,30 €
Μονοσυνταξιούχων0408,00 €0408,00 €
Σύνολο1.622,00 €1.674,30 €
B’ Kάτω της Πενταετίας

Α Εξάμηνο

Β Εξάμηνο

Εισφορές0927,60 €0936,60 €
Μονοσυνταξιούχων0408,00 €0408,00 €
Σύνολο1.335,60 €1.344,60 €

 

Μοιραστείτε