Παιδικές Κατασκηνώσεις ΤΣΑΥ – ΕΤΑΑ

Παιδικές Κατασκηνώσεις για Παιδιά Υγειονομικών και Υπαλλήλων Ασφαλισμένων στον Τομέα Υγείας Υγειονομικών

Το Δ.Σ  Ε.Τ.Α.Α. ενέκρινε τη φιλοξενία παιδιών που ασφαλίζονται στον Τομέα Υγείας Υγειονομικών και έχουν γεννηθεί από 1/1/95 εώς 31/3/03 σε παιδικές κατασκηνώσεις με τις οποίες έχει συμβληθεί, για τρεις (3) περιόδους είκοσι δυο (22) ημερών η κάθε μία.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στην Κεντρική Υπηρεσία του Τομέα Υγειονομικών στην Αθήνα, στην Δ/νση του τομέα Υγειονομικών Θεσσαλονίκης, καθώς και στα Τμήματα, Γραφεία και Αντιπροσωπείες του Τομέα Υγειονομικών της Περιφέρειας ως εξής:

Για την Α’ περίοδο από 4/5 μέχρι και 29/5/2009, για τη Β’ από 4/5 μέχρι 5/6/2009 για τη Γ’ περίοδο από 4/5 μέχρι 12/6/2009 πέραν των οποίων καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή. Σημειώνουμε ότι, την τελευταία ημέρα υποβολής αίτησης σε κάθε περίοδο θα γίνουν δεκτές οι αιτήσεις που θα αποσταλούν με FAX μέσω των μονάδων του Τομέα Υγειονομικών της Περιφέρειας και μόνο μέσω αυτών  μέχρι της 2 μ.μ.

Οι Υγειονομικοί που υποβάλλον αίτηση θα έχουν μαζί τους απαραιτήτως το ασφαλιστικό τους βιβλιάριο, τα βιβλιάρια ασθενείας των παιδιών  θεωρημένα για το 2009, μια πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας, για κάθε παιδί προκειμένου να εκδοθεί από την Υπηρεσία η κάρτα κατασκηνωτή (η φωτογραφία στην κάρτα κατασκηνωτή μονογράφεται και σφραγίζεται από τον υπάλληλο).

Η κάρτα κατασκηνωτή και η Υπεύθυνη Δήλωση προσέλευσης υπογράφονται από τους γονείς και είναι απαραίτητες για την παράδοση του παιδιού στην Κατασκήνωση.

Οι γονείς μπορούν να επισκεφθούν τις κατασκηνώσεις της προτίμησης τους για να έχουν άμεση αντίληψη των εγκαταστάσεων.

Πληροφορίες παρέχονται στο Ε.Τ.Α.Α. – ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ στην Αθήνα στα τηλέφωνα 210-8816911-17 (εσωτ. 142,194,197,198), στη Δ/νση του τομέα Υγειονομικών Θεσσαλονίκης στο τηλέφωνο 2310-513458, στο Τμήμα Πειραιά 210-4125805, καθώς και στα Τμήματα, Γραφεία και Αντιπροσωπείες του Τομέα Υγειονομικών της Περιφέρειας.

Οι Υγειονομικοί που υποβάλλουν αίτηση για κατασκήνωση, πρέπει να αναφέρουν ότι ασκούν το επάγγελμα (ως ελεύθεροι επαγγελματίες, έμμισθοι, μόνιμοι λη συμβασιούχοι στο Δημόσιο ή σε άλλο Οργανισμό) και ότι δεν ασφαλίζονται αλλού οι ίδιοι και τα παιδιά τους για περίθαλψη.

Επίσης σας πληροφορούμε ότι εξακολουθεί να μην ισχύει για το Ταμείο μας η συμμετοχή των ασφαλισμένων στο ημερήσιο τροφείο.

Συνημμένα στέλνουμε κατάσταση με τις συμβεβλημένες κατασκηνώσεις και έντυπα αιτήσεως.

Επισημαίνουμε στα Τμήματα, Γραφεία και τις  Αντιπροσωπείες που θα στείλουν τις πρωτότυπες αιτήσεις για κατασκηνώσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του τομέα Υγειονομικών να σημειώσουν επάνω στην αίτηση εάν έχει σταλεί με FAX

ΠΡΟΣΟΧΗ

 1. Να αναγράφεται το επώνυμο του/των παιδιού(-ών) στην αίτηση
 2. Οι υπάλληλοι των περιφερειακών Τμημάτων, Γραφείων και Αντιπροσωπείες του Τομέα Υγειονομικών θα αποστέλλουν στην Κεντρική Υπηρεσία κάθε μεσημέρι με fax:
  1. Φωτοτυπία της αίτησης και της κάρτας κατασκηνωτή
  2. Φωτοτυπία της σελίδας της θεώρησης του βιβλιαρίου ασθενείας του παιδιού, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο Αριθμός Μητρώου του Ασφαλισμένου (Η συγκεκριμένη φωτοτυπία στέλνεται μόνο από τις αντιπροσωπείες)
 3. Οι αιτήσεις να υποβάλλονται στο έντυπο που σας  στέλνουμε
 4. Όταν πρόκειται για παιδί πολύτεκνης οικογένειας ή ορφανό να αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα στο επάνω μέρος της αίτησης
 5. Δεν γίνονται δεκτές αλλαγές στην κατασκήνωση και την περίοδο που δηλώθηκε αρχικά
 6. Να υποβάλλεται χωριστή αίτηση για αδέρφια που επιθυμούν άλλη περίοδο ή άλλη κατασκήνωση
 7. Στην αίτηση να υπάρχει σφραγίδα με το όνομα του υπαλλήλου του Τμήματος, Γραφείου ή του αρμόδιου της Αντιπροσωπείας που την παραλαμβάνει

Ο Προϊστάμενος Ασθενείας
Τομέας Υγείας Υγειονομικών
Γ. Πετρούτσος

Μοιραστείτε