Παράταση χρόνου καταβολής εισφορών Α’ Εξαμ. 2015 (ελευθ. επαγγελματίες)

 

Tο Δ.Σ. του ΕΤΑΑ στη συνεδρίαση της 16-6-2015 αποφάσισε την παράταση της διορίας καταβολής της δόσης του α΄ εξαμήνου 2015 για τις συνδρομές των εν ενεργεία ασφαλισμένων του Τομέα Υγειονομικών ΕΤΑΑ για ένα μήνα, ήτοι μέχρι 31/7/2015, προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για την ορθή ανάρτηση των υπολειπομένων ειδοποιητηρίων.
Η απόφαση ελήφθη με την σύμφωνη γνώμη όλων των μελών του Δ.Σ. και του Κυβερνητικού Επιτρόπου.

Το Δ.Σ. εγκρίνει την παράταση της καταβολής εισφορών των ελευθερως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών του Α’ Εξαμηνου 2015 από την καταληκτική ημερομηνία για ενα (1) μήνα δηλαδή μέχρι 31/7/2015

 

 

Σχόλιο: Ο Πρόεδρος του ΕΤΑΑ κ. Πλιάκης δήλωσε προς τα μέλη του Δ.Σ. ότι  εάν μέχρι 31 Ιουλίου δεν τελειώσει η νομοθετική ρύθμιση, ώστε να μπορούν να μην πληρώσουν αυξημένες εισφορές, οι μετά το 1993 ασφαλισμένοι καθώς και οι μετά το 2012- την αυξημένη εισφορά (0,65 στο 693,39)-  θα αιτηθεί παράταση για ακόμη έναν μήνα.
Οι ανωτέρω ελαφρύνσεις μπορούν να έχουν εφαρμογή για μια φορά μέχρι τις 31-12-2016.
Θα σας ενημερώσουμε λεπτομερώς, μόλις ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία που θα αφορά τη ρύθμιση.
Μοιραστείτε