Παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016 .

efkaΠαράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016 των ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ και τ. ΟΓΑ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. Ε.Φ.Κ.Α. 46/ 19-10-2017

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
Την περαιτέρω χρονική επέκταση της δυνατότητας καταβολής εισφορών έτους 2016, για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και των εισφορών Β΄ εξαμήνου έτους 2016, για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ και τ. ΟΓΑ, έως 31.1.2018.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. – ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ

Μοιραστείτε