Συμμετοχή στις Παιδικές Κατασκηνώσεις 2013 Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ

Το Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α. με την απόφαση 228 θέμα 72/29-4-2013 και η Διοικούσα Επιτροπή Υγειονομικών με τις αποφάσεις 85/12-4-2013 και 143/27-5-2013 , ενέκρινε  τη φιλοξενία 1800 παιδιών, που ασφαλίζονται στον ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  και έχουν γεννηθεί από 1/1/1999 έως 31/12/07 σε παιδικές κατασκηνώσεις με τις οποίες έχει συμβληθεί, για τρεις (3) περιόδους είκοσι δύο (22) ημερών η κάθε μία.

Η επιλογή των παιδιών θα γίνει  με εισοδηματικά κριτήρια, όπως αναφέρεται στη σχετική αίτηση .

Σε περίπτωση που ο αριθμός των παιδιών της ανωτέρω κατηγορίας είναι μικρότερος από 1800, οι αδιάθετες θέσεις θα καλυφθούν με κλήρωση από τα παιδιά ασφαλισμένων που το οικογενειακό τους εισόδημα υπερβαίνει το ορισθέν όριο.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στην Κεντρική Υπηρεσία του Τομέα Υγειονομικών  στην Αθήνα, στη Δ/νση του Τομέα Υγειονομικών Θεσσαλονίκης, καθώς και στα Τμήματα, Γραφεία και  Αντιπροσωπείες του Τομέα Υγειονομικών  της Περιφέρειας, ως εξής :

Για την  A΄ περίοδο από 3/6 μέχρι και 7/6/2013, για τη Β΄ και Γ΄ περίοδο  από 10/6 μέχρι 14/6/2013 πέραν των οποίων καμία αίτηση δε θα γίνεται δεκτή

Πληροφορίες παρέχονται ,στο Ε.Τ.Α.Α.-ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ στην Αθήνα , στη Δ/νση του Τομέα Υγειονομικών Θεσσαλονίκης στο τηλέφωνο 2310-513458, στο Τμήμα Πειραιά  210-4125805, καθώς και  στα Τμήματα Αχαΐας, Ηρακλείου, Έβρου, Λάρισας, Ιωαννίνων, τα Γραφεία του Τομέα Υγειονομικών, Κοζάνης, Τρίπολης, Μαγνησίας, Φθιώτιδας, Μυτιλήνης, Μεσσηνίας, Καρδίτσας, Ρόδου, Σερρών  και στις Αντιπροσωπείες  της Περιφέρειας.

Οι κατασκηνώσεις που θα συμμετέχουν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα θα αναρτηθούν μετά την απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΕΤΤΑ ΤΣΑΥ 2013

  • 1. ΑΙΤΗΣΗ
  • 2. ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ     ΠΑΙΔΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 2013
  • 3. ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΥΠΟΥ    ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
  • 4. ΤΟΝ Α.Μ.Κ.Α. ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
  • 5. E1 ή ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΒΑΦΤΙΣΗΣ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ Η ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ  (ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

  • 1Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 3 IOYNIOY ΕΩΣ 7 IOYNIOY
  • 2Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 10 IOYNIOY ΕΩΣ 14 IOYNIOY
  • 3Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 10 IOYNIOY ΕΩΣ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ

ΑΠΟ 1-1-1999 ΕΩΣ 31-12-2007

ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ

Εδώ θα  βρείτε τα απαραίτητα  έγγραφα:

Μοιραστείτε