Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

etaa ICONΔημοσιευθήκαν στο ΦΕΚ 1265/24-5-2013 οι όροι και  προϋποθέσεις για ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών στους ΦΚΑ, και εν προκειμένω για το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ.

Με  δύο νέες ρυθμίσεις:

(α) Της «νέας αρχής», που αφορά καθυστερούμενες οφειλές έως την 31-12-2012 οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί με ρύθμιση ή με αναστολή πληρωμής (ουσιαστικά αφορά μέχρι 30-6-2012) με ανώτατο αριθμό δόσεων τις σαράντα οκτώ (48) με καταληκτική ημερομηνία την 30-6-2017. Προϋπόθεση είναι ότι καταβάλλονται οι εισφορές από 1-1-2013 ή καταβάλουν τις οφειλές πριν τη ρύθμιση.

(β) Της «πάγιας ρύθμισης», που αφορά οφειλές έως ένα μήνα πριν την υπαγωγή στην ρύθμιση, άρα και οφειλές του τρέχοντος έτους με ανώτατο αριθμό δόσεων τις δώδεκα (12).

Και οι δυο  ανωτέρω ρυθμίσεις χάνονται, εάν δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα άνω της μίας φοράς ή δεν καταβάλλονται οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ:

 

 

 

Μοιραστείτε