ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ ΣΤΗΝ Α΄ΘΜΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Συνάδελφοι, σύμφωνα με  τις διατάξεις   του ν. 4334/2015 για την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ, προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμιά αλλαγή στο ισχύον καθεστώς του ΦΠΑ όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες στην πρωτοβάθμια Οδοντιατρική φροντίδα.

Στην  διευκρινιστική ΠΟΛ 1160/2015 στο άρθρο 7 περ. θ, αναφέρεται ότι  δεν υποβάλλονται σε καθεστώς ΦΠΑ οι περιπτώσεις του νόμου 2859/2000, άρθρο 22 παρ.ε,  και παρ. στ΄,  όπου  προβλέπεται  ότι οι παροχές ιατρικής και οδοντιατρικής περίθαλψης, οι  οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο άσκησης  ιατρικών επαγγελμάτων ,αλλά και  η παροχή υπηρεσιών από οδοντοτεχνίτες, καθώς και η παράδοση ειδών οδοντικής προσθετικής που ενεργείται από τους οδοντογιατρούς και τους οδοντοτεχνίτες, ΑΠΑΛΛΑΣΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΦΠΑ.

Μοιραστείτε