ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 2015

Σχετικά με τη θεώρηση των Βιβλιαρίων Ασθενείας των ασφαλισμένων, για το έτος 2015, το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση :

ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 2015
Συνδεθείτε με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Τομέα στο www.tsay.gr (μέσω internet Explorer) προκειμένου να διαπιστώσετε αν έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά για εσάς και τα προστατευόμενα παιδιά που έχουν γεννηθεί έως 31-12-1996, η θεώρηση του 2015 στο πεδίο βιβλιάρια του Ηλεκτρονικού σας φακέλου (Η.Φ.Α).

 
Η ενημέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος για την θεώρηση του 2015, αφορά τους υγειονομικούς ελεύθερους επαγγελματίες , έμμισθους του Ε.Σ.Υ. , εργαζόμενους στο Δημόσιο Τομέα και εμμίσθους υγειονομικούς σε διαγνωστικά κέντρα, κλινικές , φαρμακευτικές εταιρίες κ.λ.π που έχουν πλήρως ενημερωμένο ηλεκτρονικό φάκελο.

 
Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθείτε στις Υπηρεσίες του Τομέα της περιοχής σας για σχετική ενημέρωση και θεώρηση του βιβλιαρίου σας , προκειμένου να έχετε πρόσβαση στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, δεδομένου ότι στο πρόγραμμα ασφαλιστικής ικανότητας «ΑΤΛΑΣ» αποστέλλονται τα ηλεκτρονικά αρχεία του Ταμείου.

 
Οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο δικαίωμα περίθαλψης άμεσων και έμμεσων μελών και οι σχετικοί περιορισμοί που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Ταμείου εξακολουθούν να ισχύουν.

 
Για τις συζύγους που έχουν ασφαλιστεί ως προστατευόμενα μέλη, θα πρέπει αφού διαπιστωθεί η θεώρηση του άμεσα ασφαλισμένου για το 2015 να προσέλθουν στην υπηρεσία με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Ταμείου www.tsay.gr –περίθαλψη- δικαίωμα περίθαλψης άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων.

 
Εφ όσον ο Ηλεκτρονικός σας φάκελος είτε είναι πλήρως ενημερωμένος και δεν έχει καταχωρηθεί στο Ηλεκτρονικό Σύστημα του Ταμείου η θεώρηση για το 2015 , είτε επιθυμείτε την θεώρηση του δικαιώματος ασφάλισης για το 2015 των προστατευόμενων μελών σας, μπορείτε να συμπληρώσετε πλήρως την σχετική Αίτηση –Δήλωση και να την αποστείλετε στις Υπηρεσίες του Ταμείου .

Προσοχή: Από το 2015, δεν θα αποστέλλονται αυτοκόλλητες ετικέτες, διότι η θεώρηση των βιβλιαρίων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, εφόσον έχουν καταβληθεί οι εισφορές και είναι συμπληρωμένος ο «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασφαλισμένου» .

Προσοχή: η καταχώρηση και το διάστημα ασφαλιστικής ικανότητας ισχύει με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει μεταβολή στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην υπηρεσία μέχρι σήμερα.
Σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν οι κυρώσεις που προβλέπονται από το ΠΔ. 191/2005 (ΦΕΚ α΄234/27-9-2005.
Για να εμφανιστούν οι αλλαγές παρακαλούμε επιλέξτε το κουμπί “ανανέωση ηλεκτρονικού φακέλου”

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

 

 

Μοιραστείτε