2ΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε  ότι από την 1η Νοεμβρίου 2012 βρίσκεται σε εξέλιξη ο δεύτερος απογραφικός κύκλος του Υγειονομικού Χάρτη.

Όπως θα δείτε και στην σχετική εγκύκλιο της Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας την οποία σας επισυνάπτουμε, η απογραφή σας στον χάρτη είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 180 Αρ. ΦΕΚ 210/2-10-2009.

Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα η υποχρέωσή σας για ενημέρωση των στοιχείων του Χάρτη συνδέεται με την νομιμότητα λειτουργίας του ιατρείου σας, και αν δεν απογραφείτε θα έχετε ενδεχομένως κυρώσεις ως προς την άδεια λειτουργία σας.

Προς διευκόλυνσή σας και για να μην αντιμετωπίσετε προβλήματα, η προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων στοιχείων έχει παραταθεί μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2013 όπως θα δείτε και στην σχετική εγκύκλιο.

Επισκεφτείτε την ακόλουθη διεύθυνση όπου θα κάνετε αίτηση απόδοσης προσωπικών κωδικών με τους οποίους θα μπορείτε να πραγματοποιήσετε την απογραφή του οδοντιατρείου σας: http://register.healthsurvey.gr

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την διαδικασία της απογραφής, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Υποστήριξης Υγειονομικού Χάρτη το οποίο λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις  9:00 έως τις 20:00  στο τηλέφωνο 210-4895004 ή στο 1142.

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αθήνα       20-12-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                        ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1619

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ                  

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ                                              ΠΡΟΣ

Ταχ. Διεύθυνση                                                 

Ταχ. Κώδικας    

Τηλέφωνο         

 Fax                       

: Αριστοτέλους 17

: 101 87

:10187

: 210-5233767,5230839

 :210-5231329

 

         ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

 

 

Θέμα : «Συλλογή και επικαιροποίηση στοιχείων από τους ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας για τον Υγειονομικό Χάρτη»

 

Αξιότιμε κε Πρόεδρε του ΠΙΣ και

Αξιότιμοι Πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων της Χώρας,

Θα ήθελα να θέσω υπόψη τα παρακάτω:

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 180 Αρ. ΦΕΚ 210/2-10-2009 (ειδικότερα το άρθρο 9 παράγραφος 3 α & β) κάθε ιδιωτικός φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας υποχρεούνται για την διευκόλυνση της στατιστικής επεξεργασίας να διαχειρίζονται, να καταχωρούν και να υποβάλλουν τα δεδομένα τους (ιατρικά, οικονομικά διοικητικά) με ηλεκτρονικό τρόπο στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας σε διαρκή σύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα που θα διατεθεί.

Με την υλοποίηση του έργου «Υγειονομικός Χάρτης» η δυνατότητα αυτή γίνεται πράξη. Ο Χάρτης είναι σημαντικό έργο για την Ελλάδα καθώς θα αποτελέσει την κυριότερη και πιο αξιόπιστη πηγή άντλησης πληροφοριών για θέματα που αφορούν στην δημόσια υγεία.

Η συλλογή των δεδομένων αφενός θα δώσει την δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και δεικτών υγείας και αφετέρου θα λειτουργήσει και σαν μέσο προβολής των ιδιωτικών ιατρείων, οδοντιατρείων, διαγνωστικών εργαστηρίων, φαρμακείων και κλινικών αφού με την απογραφή, τα βασικά στοιχεία των φορέων αυτών θα γίνουν προσβάσιμα στους πολίτες.

Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των δεδομένων υγείας της χώρας προσαρμοσμένο στα ευρωπαϊκά πρότυπα αποτελεί βασικό στόχο και υποχρέωση του Υπουργείου Υγείας και η επιτυχημένη υλοποίηση του έργου κρίνεται αναγκαία για την επίτευξή του στόχου αυτού.

Κατά τον πρώτο απογραφικό κύκλο, απογράφηκαν περί τους 50.000 φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας του ιδιωτικού τομέα και μέχρι σήμερα έχουν επικαιροποιηθεί τα στοιχεία των 10.000 εξ αυτών.

Οι καταγραφικές φόρμες έχουν απλοποιηθεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος και απαιτούν λιγότερα στοιχεία με στόχο την διευκόλυνση της συμπλήρωσης από την πλευρά των φορέων και την συλλογή λιγότερων και ουσιαστικότερων στοιχείων.

Η συμβολή των επιστημονικών συλλόγων της χώρας και των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για την επιτυχημένη υλοποίηση του Υγειονομικού Χάρτη.

Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας και τα καλέσετε να εφαρμόσουν όσα ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα και να καταχωρήσουν τα ζητούμενα στοιχεία το αργότερο έως τις 15/02/2013

Προς διευκόλυνσή σας έχει συσταθεί και βρίσκεται στη διάθεσή σας Γραφείο Υποστήριξης του Υγειονομικού Χάρτη για τον Ιδιωτικό Τομέα (Help Desk), το οποίο θα παρέχει διευκρινήσεις-οδηγίες σχετικά με τα δεδομένα και τις πληροφορίες που θα συλλέγονται.

Τηλέφωνο: 210 – 4895004

FAX: 210 – 5227379

E-mail: [email protected]

Το Γραφείο Υποστήριξης θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 – 20.00

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία.

Μοιραστείτε