5η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

Στην προσπάθεια μας για εξύψωση του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη Π.Ο.Ε.Ο διοργανώνει το 2ο κύκλο επιμορφωτικών ημερίδων , με στόχο την πληρέστερη γνώση για τη μορφολογία των δοντιών . τη λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος καθώς και τον τρόπο και τα μέσα που αυτά επιτυγχάνονται.

Μοιραστείτε