Υπεύθυνη Δήλωση Ασκησης Οδοντιατρικού Επαγγέλματος

Συνάδελφοι  Κάθε μέλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου υποχρεούται κάθε έτος και μέχρι τέλους Μαρτίου , βάση του Άρθρο 7 Ν. 1026/ 1980 ,  να υποβάλει στον Σύλλογο την υπεύθυνη δήλωση άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος.

Παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους όπως συμπληρώσουν  όλοι το έγγραφο και να ταχτοποιήσουν την εισφορά τους στον σύλλογο έως το τέλος Μαρτίου .

Η εισφορά σα είναι αναγκαία για την εύρυθμη  λειτουργία του συλλόγου και είναι υποχρέωση όλων μας .

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται δεκτή από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο εφόσον οικονομικά είναι ταχτοποιημένο το μέλος.

 

Μοιραστείτε