Τεχνικός Ασφαλείας σε Οδοντιατρεία

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (εγκύκλιος 242/44/4.1.2013) για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας. Προϋπόθεση να έχει ασφαλισμένο προσωπικό στο ΙΚΑ.

Η ύπαρξη τεχνικού ασφαλείας θα αποτελεί προϋπόθεση για τη θεώρηση καταστάσεων από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων (και στις οδοντιατρικές) δίνεται η δυνατότητα και στους ίδιους τους εργοδότες να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας παρακολουθώντας επιτυχώς κατάλληλη επιμόρφωση.

Η επιμόρφωση γίνεται σε εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.). Ο Σύλλογός μας εξασφάλισε για την παρακολούθηση από τα Μέλη του σεμιναρίου Τεχνικού Ασφαλείας διάρκειας 10 ωρών στην ειδική τιμή των 50€ από τα ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ.

– Κατεβάστε την αίτηση συμπληρώστε την με την υπογραφή και τη σφραγίδα σας:

– Καταθέστε τη στα γραφεία του Συλλόγου μαζί με τα 50€

Μοιραστείτε