Ε γ κ ύ κ λ ι ο ς προς όλα τα μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)

ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19, 71 201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΗΛ. 2810 283.635 – 2810 285.240, FAX: 2810 285.240

www.osi.gr – e-mail: [email protected]

Αριθμ. Πρωτ. 1909

Ηράκλειο 31/07/2013

 

                                                                       Ε γ κ ύ κ λ ι ο ς

                                   Προς όλα τα μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου

Αγαπητοί συνάδελφοι.

Μαζί με τις ευχές μας για ένα χαρούμενο καλοκαίρι θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω θέματα:

1.-Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 2011/24 της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωτική για όλους.

Για τους Πανεπιστημιακούς και Νοσοκομειακούς είναι ευθύνη του Δημοσίου προτείνεται όμως και η προσωπική τους ασφάλιση διότι υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να στραφεί το Δημόσιο, που αποζημίωσε τον ασθενή εναντίον τους. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας μεριμνά για ομαδική ασφάλιση ώστε έως τις 25 Οκτ.2013 καταληκτική ημερομηνία της οδηγίας να υπάρξει πρόταση Θα υπάρξει επόμενη εγκύκλιος στην οποία θα δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

2.-Στατιστικό Δελτίο

Η Ε.Ο.Ο. ζήτησε το στατιστικό δελτίο όλων των μελών  του Συλλόγου, για δική τους χρήση αλλά και προκειμένου να τα κοινοποιεί στο Υπ. Υγείας και Πρόνοιας, στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, στην Επιτροπή Σύνδεσης των Οδοντιάτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή κοινοτική αρχή .Υπενθυμίζουμε ότι ο Ν.1026/80 επιβάλλει την τήρηση και κοινοποίηση στην Ε.Ο.Ο. του στατιστικού δελτίου. Το  Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε πριν την αποστολή του στην Ε.Ο.Ο. την επικαιροποίηση του στατιστικού δελτίου προς αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων. Για το λόγο αυτό μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου , να εκτυπώσετε το στατιστικό δελτίο και να το καταθέσετε στα γραφεία του Συλλόγου ενυπόγραφο.

3.-Αγορανομική Διάταξη Α2-1145/2012

Γίνεται προσπάθεια από την Ε.Ο.Ο. για να εξαιρεθούμε από την συγκεκριμένη διάταξη, μέχρι τότε όμως και προς αποφυγή κυρώσεων, συστήνουμε προς τα μέλη μας, όπως προτείνει και Ε.Ο.Ο. να αναρτήσουν στα οδοντιατρεία τη σχετική πινακίδα.

4.-Ε.Τ.Α.Α.

Με επιστολή του το Ε.Τ.Α.Α. ζητά άμεσα την είσοδο μας στην μερίδα μας να επιβεβαιώσουμε και να επικαιροποιήσουμε το φάκελο μας, διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ατομική ή μέσω εργοδοτών, με συνέπεια να μην  τους χορηγούνται ασφαλιστικές ενημερότητες και άλλες παροχές του ταμείου  Η διαδικασία περιγράφεται στην ιστοσελίδα  του συλλόγου μας.

5.-Τεχνικός ασφαλείας 

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο 2ος κύκλος επιμόρφωσης των συναδέλφων για την παραλαβή του πιστοποιητικού τεχνικού ασφαλείας. Όσοι συνάδελφοι έχουν προσωπικό στο ιατρείο τους, είναι υποχρεωμένοι από το νόμο, να έχουν τη βεβαίωση του τεχνικού ασφαλείας και να πληρούν μια σειρά προϋποθέσεων στο χώρο τους. Ο νόμος θα ισχύει από 1/9/2013 και σε περίπτωση ελέγχου, αν δεν πληρούνται οι συγκεκριμένες προδιαγραφές θα επιβάλλονται χρηματικά πρόστιμα. Σύντομα θα γίνει ανάρτηση στην ιστοσελίδα των βασικότερων σημείων, που θα πρέπει κάθε ιατρείο να έχει τακτοποιήσει.

6.-Ιστοσελίδα-Ηλεκτρονική ενημέρωση μελών-Ηλεκτρονικές διευθύνσεις μελών

Για την καλύτερη ενημέρωση σας, θα θέλαμε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των μελών Αυτό θα μειώσει το κόστος επικοινωνίας και θα επιταχύνει τη μεταξύ μας ενημέρωση. Παράλληλα σας υπενθυμίζουμε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Συλλόγου, καθώς όλα τα τρέχοντα θέματα αναρτώνται και είναι διαθέσιμα σς εσάς.

7.-Στις 21 & 22 Σεπτεμβρίου ο Σύλλογος μας οργανώνει διημερίδα Ενδοδοντίας-Προσθετικής στο ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ Το πρόγραμμα θα σταλεί ταχυδρομικά στους οδοντιάτρους όλης της Κρήτης ενώ έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας: www.osi.gr

Κλείνουμε αυτή την επικοινωνία μας με τις ευχές του Δ.Σ. για ένα Καλό Καλοκαίρι.

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                                Η  Γ. Γραμματέας

 

Χαρίτος Σταμάτης                                                                            Τρούλη Καλλιόπη

Μοιραστείτε