Εκπαίδευση στην ειδικότητα της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής

Σας κοινοποιούμε την ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας καθώς και το ΦΕΚ που αφορούν στην εκπαίδευση για την ειδικότητα της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής.

Δείτε το ΦΕΚ για τη εκπαίδευση στη Νοσοκομειακή Οδοντιατρική

Μοιραστείτε