Ενημέρωση για τα συστήματα πιστωτικών καρτών POS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ (Ν.Π.Δ.Δ)
Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210-38.13.380 – 38.03.816 – 33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail: [email protected]
Αρ,θμ.Πρωτ 138.1 φ 43,65 Α8 · να 2 Οκτωβρίου 2015

Προς τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους
Κυρία/Κύριε Πρόεδρε,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας
έχει ξεκινήσει τη διαδικασία συναντήσεων με εκπροσώπους των Τραπεζών
Alpha Bank, Attica Bank, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς για την κατάθεση
προτάσεων και προσφορών, αναφορικά με την προμήθεια συστημάτων
ανάγνωσης πιστωτικών καρτών POS, προκειμένου να διευκολυνθούν οι
συνθήκες οικονομικών συναλλαγών κατά των παρεχόμενη περίθαλψη στα
οδοντιατρεία.
Τα πορίσματα που θα προκύψουν από τις παραπάνω συναντήσεις, θα
σας αποσταλούν αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους, προκειμένου να
μορφώσετε γνώμη και να λάβετε σχετική απόφαση για την πλέον συμφέρουσα
πρόταση.
Για τον σκοπό αυτό προτείνουμε στους Ο.Σ. να μην δεσμευθούν με
τράπεζες οι οποίες ενδιαφέρονται, δεδομένου ότι προσδοκούμε καλλίτερες
προσφορές οι οποίες συνοδεύονται από την διάθεση επιπλέον προϊόντων όπως
εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών ή ετήσιων συνδρομών προς τους Συλλόγους
ή εισφορών αστικής ευθύνης μέσω καρτών με ανάλογες δόσεις .

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας

Ενημέρωση για συστηματα πιστωτικων καρτων P O S

Μοιραστείτε