Επαναληπτική ενημέρωση για τη διαχείριση οδοντιατρικών απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)
ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19, 71 201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ. 2810 283.635 – 2810 285.240, FAX: 2810 285.240
www.osi.gr – e-mail: [email protected]

Αριθμ. Πρωτ. 41 Ηράκλειο 15/01/2019

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Συνάδελφοι σας υπενθυμίζουμε τα παρακάτω:
Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. οικ.146163 ΦΕΚ Β 1537 2012 (Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων) οι οδοντίατροι υποχρεούνται να ακολουθούν κανόνες για τη διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων και αμαλγάματος.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, διαμέσου της επιτροπής για την διαχείριση των οδοντιατρικών αποβλήτων, σε ανύποπτο χρόνο και με περιβαλλοντική ευαισθησία προσπάθησε με παρεμβάσεις του σε Δήμο, Περιφέρεια και πρόσφατα με ΕΣΔΑΚ να λύσει αυτό το πρόβλημα.
Η τελευταία προσπάθεια έτυχε ευρείας αποδοχής από μέλη και παρατάξεις της ΕΟΟ αποδεικνύοντας την ορθότητά της για καθολική διαχείριση των αποβλήτων χωρίς κόστος για τον οδοντίατρο.
Δυστυχώς, η τελική πρόταση που μας έγινε από τον ΕΣΔΑΚ για διαχείριση των αστικών αποβλήτων (Εφημερίδες περιοδικά, συσκευασίες, αλληλογραφία κ.τ.λ.) δεν μας κάλυπτε και δημιουργούσε προβλήματα.
Το πρόγραμμα ήταν πιλοτικό, με πολύ μικρό αριθμό κάδων, όταν υπάρχουν κάδοι για την ανακύκλωση παντού.
Έτσι, αρνηθήκαμε να υπογράψουμε το μνημόνιο συνεργασίας που μας προτάθηκε χωρίς να εγκαταλείπουμε την προσπάθεια για καθολική και επιστημονικά τεκμηριωμένη ανακύκλωση των οδοντιατρικών αποβλήτων.
Ως υγειονομικοί, με περιβαλλοντική ευαισθησία αλλά κυρίως με ευθύνη για την υγεία των Ελλήνων πολιτών, αποφασίσαμε η επιτροπή του συλλόγου να διερευνήσει την ελληνική αγορά για πιθανές άλλες λύσεις.
Η έρευνα κατέληξε σε σημαντικά συμπεράσματα:
Α. Οι περισσότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο έχουν αδειοδότηση μόνο για μεταφορά.
Β. Εταιρεία με έδρα το νομό μας, έχει κάνει θετικά βήματα προς τα εμπρός ,τα οποία μας απαλλάσσουν από νομικά προβλήματα ,καθότι ο νόμος μας κάνει συνυπεύθυνους για τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Τα θετικά βήματα είναι δύο: 1.Αποστειρώνει σε αυτόκαυστο τα απορρίμματα πριν την εναπόθεσή τους και χορηγεί πιστοποιητικό. 2.Όταν απαιτείται, προωθούνται για καύση στον κλίβανο της Περιφέρειας Αττικής, με τον οποίο συνεργάζεται, και χορηγεί πιστοποιητικό.
Συνάδελφοι, δεν θεωρούμε την λύση ιδανική και είναι κοστοβόρα αλλά μονόδρομος την δεδομένη χρονική στιγμή.
Αποτελεί προσωπική ευθύνη του κάθε οδοντιάτρου η συνεργασία του με την ιδιωτική εταιρεία αποκομιδής απορριμμάτων..
Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμβληθούν με την εταιρεία αναλαμβάνοντας το κόστος ,
παρακαλούμε να το δηλώσουν στο e-mal του συλλόγου μας: [email protected],
[email protected]. μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2019.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Σταμάτης Χαρίτος Δραμητινός Νίκος

 

 

post by Sfakianakis Michail
Μοιραστείτε