Επείγον αίτημα στοιχείων οδοντιατρείων

Συνάδελφοι,
παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία των ιατρείων σας, το αργότερο μέχρι το βράδυ της Τετάρτης 03 Φεβρουαρίου.

https://forms.gle/s5HAFqk21a9j2sCY7

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στοιχείων για τον προγραμματισμό διενέργειας εμβολιασμών κατά του SARS-Cov-2

Προς: Την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Αξιότιμοι κυρίες/κύριοι,
Σε συνέχεια του αρ.πρωτ.οικ.45/15-01-2021 εγγράφου του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας κ. Παναγιώτη Πρεζεράκου και στο πλαίσιο του προγραμματισμού της διενέργειας εμβολιασμών κατά του SARS-Cov-2, παρακαλούμε για την αποστολή του συνημμένου πίνακα Excel στους Οδοντιατρικούς Συλλόγους- μέλη σας, προκειμένου να συμπληρωθούν αρμοδίως τα στοιχεία: των α) οδοντιατρείων και β) πολυοδοντιατρείων, που λειτουργούν στην περιοχή ευθύνης τους.

Αναλυτικότερα, στη στήλη «Επωνυμία Φορέα» αναγράφεται η πλήρης επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος του φορέα (στην περίπτωση νομικού προσώπου, ήτοι εταιρείας) ή το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου (σε περίπτωση φυσικού προσώπου). Στη στήλη «Είδος Φορέα» αναγράφεται η φράση «Οδοντιατρείο» ή «Πολυοδοντιατρείο», κατά περίπτωση.

Ειδικότερα, στη στήλη «Συνολικός αριθμός υπηρετούντων» αναγράφεται ο αριθμός των εργαζομένων του φορέα και σε καμία περίπτωση δεν αναγράφονται ονοματεπώνυμα, ΑΜΚΑ και στοιχεία επικοινωνίας αυτών.

Στη στήλη «Πρόσωπο επικοινωνίας» αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ατόμου που ορίζεται υπεύθυνο για την επικοινωνία για κάθε θέμα που τυχόν θα ανακύψει και ακολούθως στις στήλες «Τηλ. Επικοινωνίας» και «Email» τα αντίστοιχα στοιχεία του προσώπου επικοινωνίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε για την πιστή συμπλήρωση του Πίνακα σε μορφή Excel, όπως σας αποστέλλεται και σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες, προκειμένου να είναι δυνατή η εν συνεχεία επεξεργασία του από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Εκ της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Τηλ. επικοινωνίας: 2132161624, 2132161619 και 2132161747


Συνάδελφοι,
παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα στοιχεία των ιατρείων σας, το αργότερο μέχρι το βράδυ της Τετάρτης 03 Φεβρουαρίου.

https://forms.gle/s5HAFqk21a9j2sCY7

Μοιραστείτε