ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΠΕΔΥ-ΚΥ

Συνάδελφοι , παρακάτω παραθέτουμε την λίστα    της 7ης ΥΠΕ Κρήτης  για πρόσληψη επικουρικών ιατρών και οδοντιάτρων  για τις αποκεντρωμένες μονάδες της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

 

 

Λίστα πρόσληψη επικουρικών ιατρών και οδοντιάτρων

 

 

 

 

 

Post by Sfakianakis Michail

 

 

 

Μοιραστείτε