Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2024

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου στη συνεδρίαση του στις 15/04/2024 ,αποφάσισε σύμφωνα με τα άρθρα 12,13,14 του Ν.1026/80 την
σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του, την Τετάρτη 15 Μαίου και ώρα 18:00.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ. Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Μαίου και ώρα 18:00 το απόγευμα στα γραφεία του Οδοντιατρικού Συλλόγου
Ηρακλείου οδός Κριτοβουλίδου αρ. 19.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. – Διοικητικός Απολογισμός .
2. – Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής, οικ. έτους 2023
3. – Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2023. Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος: Σμπώκος Ιωάννης
Ο Γ. Γραμματέας: Δραμητινός Νίκος

Μοιραστείτε