Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

OSI-250px
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)
ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19, 71 201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ. 2810 283.635 – 2810 285.240, FAX: 2810 285.240
www.osi.gr – e-mail: [email protected]

Αριθμ. Πρωτ.131                                                       Ηράκλειο 22/4/2015

                                                                               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
         Σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  των Μελών του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου

   Αγαπητοί Συνάδελφοι,
     Σας καλούμε στην ετήσια  τακτική Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου μας που θα γίνει την Tετάρτη 13/5/2015.
    Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γεν. Συνέλευση θα επαναληφθεί στις  20 Μαΐου ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20.00 στα γραφεία του  Συλλόγου (Κριτοβουλίδου 19) άρθρα 12,13,14 του Ν.1026/80. 
    Η συμμετοχή των μελών είναι υποχρεωτική άρθρο 15 παράγρ. 2 Ν.1026/80.
                                   
                                  Θέματα ημερήσιας διάταξης

 1. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 2. Οικονομικός Απολογισμός 2014.
 3. Προϋπολογισμός 2015.
 4. Διοικητικός Απολογισμός.
      
                             Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
                                              Για το Δ.Σ.

   Ο Πρόεδρος                                                                 Η Γ. Γραμματέας

   Χαρίτος Σταμάτης                                                           Δραμητινός Νίκος

Ακολουθεί  και ταχυδρομική ενημέρωση

Μοιραστείτε