ΦΕΚ- έκτακτα μέτρα για διασπορά κορωνοϊού

Σας  ενημερώνουμε ότι στο (ΦΕΚ Β΄ 1954) δημοσιεύθηκε η με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17849 ΚΥΑ, η οποία αναφέρεται στα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας από τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη M. Δευτέρα, 10 Απριλίου 2023 και ώρα 06:00.

Διαβάστε τις σχετικές διατάξεις που αναφέρονται στις ιδιωτικές και δημόσιες δομές υγείας (pdf)

 

 

 

 

Μοιραστείτε