Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ P.O.S.  ΣΤΟΥΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ

Δημοσιεύτηκε η αριθμ. 45231/17 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών με θέμα: Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 1445Β/27.04.2017) με την οποία καθορίζονται όσοι υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα. Μεταξύ αυτών είναι και οι Οδοντίατροι (ΚΑΔ. 86.23 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων).

 
Οι υπόχρεοι, που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά κατά τη δημοσίευση της παρούσας, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ.

 
Για να ενημερωθείτε για το πλήρες κείμενο της απόφασης πατήστε εδώ.

 

 

Sfakianakis Michail
Μοιραστείτε