”Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο”

Από  12 Ιανουαρίου τίθεται σε ισχύ η αγορανομική διάταξη, σύμφωνα με την οποία οι καταναλωτές θα μπορούν να μην πληρώνουν το κόστος των προϊόντων και των υπηρεσιών που αγοράζουν εάν δεν πάρουν απόδειξη λιανικής . Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται επίσης να αναρτούν σε εμφανές σημείο του καταστήματος πινακίδα στα ελληνικά και τα αγγλικά που θα αναγράφει ότι ”Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (απόδειξη-τιμολόγιοο)

Συνάδελφοι  , όσο αφορά την ανάρτηση  ανακοίνωση  στο ιατρείο μας  όπως συνάγεται από την ερμηνεία της Αγορανομικής Διάταξης αρ. 4/28.11.2012 (Εμπορίου), δεν αφορά γιατρούς και οδοντιάτρους, δεδομένου ότι ούτε τιμολόγιο οδοντιατρικών πράξεων αναρτούμε, ούτε αμειβόμαστε σε κάθε πράξη, όπως αναφέρεται στο Βιβλίο Ασθενών με το “Συνεχίζεται”.

Όπως μας πληροφόρησαν από  την  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Μοιραστείτε