Δ.Σ. Οδοντ. Συλλόγου Ηρακλείου 2014-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο, τα  Όργανα και οι Επιτροπές στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου την τριετία 2014-2017:

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε τον Απρίλιο του 2014 και προέκυψε από τις εκλογές στις   30/4/2014.

 Οι επόμενες εκλογές στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου θα γίνουν το 2017.

Για το διοικητικό συμβούλιο

• Χαρίτος Σταμάτης τ. Φωτ  – Πρόεδρος

• Σμπώκος Ιωάννης τ. Μαρ – Αντιπρόεδρος

• Δραμητινός Νικόλαος τ. Αλέξ – Γραμματέας

• Σαβιολάκη Στέλλα τ.Εμμ – Ταμίας

• Κόρογλου Κωνσταντίνος τ.Νικ

• Κουκουλάκης Σταύρος τ. Κων/νου

• Κτιστάκη Ευγενία τ Αντ.

• Λαμπράκη Μαρία τ. Ματθ

• Λαμπράκης Μιχάλης τ. Εμμ

• Συντυχάκη Καλλιόπη  τ. Δανιήλ

• Σφακιανάκης Μιχαήλ τ.Εμμ

Για την εξελεγκτική επιτροπή

• Νηστικάκη Ελευθερία τ.Μιχ

• Πηρουνάκη Ευαρεστία τ. Εμμ

• Τυλλιανάκη Δήμητρα τ. Αντ

Για την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

• Καλογεράκης Ματθαίος τ. Νικ.

• Κουκουλάκης Σταύρος τ.Κων/νου

• Λογοθέτης Ιωάννης τ. Γεωρ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

• Βεριγάκης Γεώργιος τ. Νικ

• Καπετάνος Δημήτριος τ. Ανδρέα

• Κουβάτσος  Δρακούλης –Αθανάσιος  τ. Φιλ

• Κουτζόγλου Στυλιανός τ. Ιωάννου

• Λυρώνης Γρηγόρης τ. Βασιλείου

• Παπαργυρίου Κων/νος τ. Ιωάννου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

• Βανταράκης Ιωσήφ τ. Μάρκου

• Κάλφα-Χριστουλάκη Ουρανία τ. Νικολάου

• Κόρακας  Κων/νος τ.Παν

• Μετοχιανάκης  Δημήτριος τ. Νικ

• Μπαντουβάς Λεωνίδας τ. Γεωρ

• Πατεράκης Γεώργιος τ. Αγγελή  

 

Οδοντιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου

 

Μοιραστείτε