Εξετάσεις ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων Δεκέμβριος 2011

 Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών Ειδικοτήτων περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Επιτροπών Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 – 11 – 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Aρ.Πρωτ.Υ7α/Γ.Π .125425

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α` ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ.Δ/νση: Αριστοτέλους 17

Ταχ. Κώδικας: 10187 Αθήνα

Πληροφορίες : Α. Aσημακοπούλου

Τηλέφωνο: 210-52.32.821/234

E-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών Ειδικοτήτων περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Επιτροπών Αθηνών»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη

Τις διατάξεις:

α. Του Ν.3366/55 «Περί ειδικοτήτων (ΦΕΚ Α΄ 258)

β. Του αρ. 12 του Ν. 1278 / 1982 (ΦΕΚ Α΄105 )

γ. Του αρ.49 του Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ Α΄176) «Οργάνωση και Λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας και λοιπές διατάξεις»

δ. Της παραγ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 3918/2011/ΦΕΚ -31/τ.α./2 -3 -2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις»

ε. Του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/τΑ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε τις ημερομηνίες διενέργειας εξετάσεων ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 των οποίων οι επιτροπές εδρεύουν στην Αθήνα, ως ακολούθως:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 15 -12- 2011

1 . ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ : Στο Νοσοκ. «AΤΤΙΚΟ», 15 -12-2011 (γραπτά) και  16-12-2011 (προφορικά), ώρα 9.00

2. ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ : Στο Νοσοκ. « Αρεταίειο» 15 -12- 2011 ( γραπτά), ώρα 9.00 και 16 -12- 2011 ( προφορικά), ώρα 9,00

3.ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ):Στην Ιατρική Σχολή, Μικροβιολογικά Εργαστήρια (Γουδή),15-12-2011(γραπτά),ώρα9.00 και 16 ,19, 20 -12- 2011( προφορικά),

ώρα 9.00

4. ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ : Στην Ιατρική Σχολή, Ιατρικά Εργαστήρια ( Γουδή), ώρα 10.00

5. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ : Στο Νοσοκ. « Αττικόν» 15 -12-2011 ( γραπτά), ώρα 9.00 και 1 6 -12- 2011 (προφορικά), ώρα 9.00

6. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ : Στο Νοσοκ. « Κοργιαλένειο – Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ, ώρα 9.30

7. ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ : Στο ΚΕ.Σ.Υ, ώρα 9.00

8.ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ : Στη Βιβλιοθήκη του Νοσοκ. «Κοργιαλένειο – Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ, 5 -12 – 2011 (γραπτά κ΄ προφορικά), ώρα 8.30 και 16-12-2011 ( προφορικά), ώρα 8.30.

9. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ : Στην Ιατρική Σχολή , Ιατρικά Εργαστήρια ( Γουδή), 15 -12-2011 (γραπτά), ώρα 9.00 και 16 -12-2011 ( προφορικά), ώρα 9.00

10. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ : Στο Νοσοκ. Ν.Θ.Α « Σωτηρία», 15 -12-2011 (γραπτά), ώρα 9.00 και 16 -12-2011 ( προφορικά), ώρα 9.00

11. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ : Στο Νοσοκ. « Λαϊκό», ώρα 9.00

12. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ : Στο Νοσοκ. « Αιγινήτειο», ώρα 9.00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 6 -12- 2011

1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Στην Ε.Σ.Δ.Υ ( Λ. Αλεξάνδρας 196), ώρα 13.00

2. ΟΡΘΟΠAIΔΙΚΗ : Στο Νοσοκ. « Αττικόν», ώρα 9.00

3.ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ : Στην Παν/κή Παιδοψυχιατρική κλινική του Νοσοκ. Παίδων « Η ΑγίαΣοφία»,16 -12-2011(γραπτά), ώρα 9.30 και στις 19 -12- 2011 ( προφορικά), ώρα 9.30.

4. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ : Στο Νοσοκ. « Ευαγγελισμός» γρ. 504, ώρα 9.00 ΔΕΥΤΕΡΑ 19-12- 2011

1.ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙ Α:ΣτοΠειραματικόΧειρουργικόΤμ.του Νοσοκ. « Αρεταίειο», ώρα 8.30

2. ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ : Στο Ν.Ν.Θ.Α « Σωτηρία» 19 -12-2011 ( γραπτά),ώρα 9.00 , στις 20 -12-2011(κλινική εξέταση) στο Νοσοκ. «Μεταξά», ώρα 9.00 και στις21-12-2011 (προφορικά) στο Ν.Ν.Θ.Α « Σωτηρία», ώρα 8.30

ΑΔΑ: 4577Θ-ΑΝΤ3. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ / ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ : Στο Νοσοκ. « Αρεταίειο» 19 -12-2011 ( γραπτά), ώρα 7.30 και 21-12-2011 ( προφορικά) , ώρα 7.30

4 . ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ : Στο Νοσοκ. «Ιπποκράτειο», ώρα 9.00

5. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ : Στο Νοσοκ. Παίδων « Η Αγία Σοφία» 19-12-2011 ( γραπτά) ώρα 9.00 και 21-12-2011 ( προφορικά) , ώρα 9.00

6. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ : Στο Νοσοκ. « Λαϊκό», ώρα 8.30

7. ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ : Στο ΚΕ.Σ.Υ , ώρα 9.30

8. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ : Στο Νοσοκ. « Ιπποκράτειο», 19 -12- 2011 ( γραπτά), ώρα 9.00, και 20 -12- 2011 ( προφορικά) , ώρα 9.00

9. ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ : Στο Νοσοκ. « Ιπποκράτειο» 19 -12-2011 ( γραπτά), ώρα 9.00 και στις 20-12-2011 ( προφορικά), ώρα 9.00 ΤΡΙΤΗ 20 -12- 2011

1. ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ : Στην ΕΣΔΥ ( Λ ..Αλεξάνδρας 196) 20 -12-2011 (γραπτά),ώρα 10.00 και 21- 12-2011 ( προφορικά), ώρα 10.00

2. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ : Στο Νοσοκ. «Αιγινήτειο», ώρα 9.00

3. ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ : Στο Νοσοκ. « Ευαγγελισμός» 20 -12-2011 ( γραπτά), ώρα 8.00 και 21-12-2011(Προφορικά), ώρα 8.00

4.ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Στο Ορθοπεδικό Κέντρο Ερευνας και Εκπαίδευσης του Νοσοκ. « Αττικόν», ώρα 9.30

5. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ : Στο Νοσοκ. Παίδων « Η Αγία Σοφία», ώρα 9.30 TΕΤΑΡΤΗ 21 -1 2 – 2011

1. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ : Στο Νοσοκ. « Αττικόν», ( γρ. καθ. κ. Λιάπη, 1 ος ορ.), ώρα 13.30

2. ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑ: Στο Νοσοκ. Παίδων « Π και Α Κυριακού» 21-12-2011 ( γραπτά), ώρα 9.00 και 22-12-2011 ( προφορικά), ώρα 9.30

3. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ : Στο Νοσοκ. « Λαϊκό» 21-12-2011, ώρα 8.00 ( γραπτά) και 22-12-2011 ώρα 9.00 ( προφορικά)

4. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ : Στο Νοσοκ. «Ανδρέας Συγγρός», ώρα 9.00

5. ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ : Στο Νοσοκ.«Σισμανόγλειο», 21-12-2011 (γραπτά), ώρα 16.00 και 22-12-2011 (προφορικά), ώρα 8.00.

6. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ : Στο Νοσοκ. « Αλεξάνδρα» , ώρα 8.00 ΠΕΜΠΤΗ 22-12- 2011

1.ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Στην Αιματολογική Κλινική του Νοσοκ. «Λαϊκό» ( 3 ος όρ.) 22-12-2011 (γραπτά) , ώρα 9.30 και 23-12-2011 ( προφορικά) , ώρα 9.30

2.ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ: Στο Νοσοκ. « Ιπποκράτειο» 22 -12-2011 ( γραπτά), ώρα 9.00 και 3 -1 – 2012 ( προφορικά), ώρα 9.00

ΑΔΑ: 4577Θ-ΑΝΤ3.ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ: Στο Νοσοκ. « Ανδρέας Συγγρός» 22-12-2011 ( γραπτά), ώρα 9.00 και 23 -12- 2011 ( προφορικά ), ώρα 9.00

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται η 5 – 12 – 2011.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

A. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

1. Περιφερειακές Ενότητες

Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

2. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

3. Όλους τους Ιατρικούς Συλλόγους

4. Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού

2. Γρ. Υφυπουργού

3. Γρ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας

4. Γρ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Υγείας

5. Δ/νση Υ7 (5)

 

Μοιραστείτε