Πρακτικά Σεμινάρια στο 39ο Π.Ο.Σ

Τι είναι τα Πρακτικά Σεμινάρια;
Τα Πρακτικά Σεμινάρια (ΠΡ) αποτελούν καθιερωμένο πλέον θεσμό των ΠΟΣ, κατά τη διάρκεια των οποίων θα γίνεται σφαιρική και σε βάθος ανάπτυξη πρακτικών θεμάτων από τον/τους εκπαιδευτή/ές, ενώ παράλληλα θα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρακτική επίδειξη και εξάσκηση των συμμετεχόντων.
Πως μπορώ να παρακολουθήσω κάποιο Πρακτικό Σεμινάριο;
Ο συνάδελφος/σύνεδρος, ο οποίος επιθυμεί να παρακολουθήσει ένα  πρακτικό σεμινάριο θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει εγγραφή, τόσο στο 39ο Π.Ο.Σ. , όπως και στο συγκεκριμένο πρακτικό σεμινάριο.
Ο αριθμός των συνέδρων που θα παρακολουθήσουν το κάθε πρακτικό σεμινάριο είναι συγκεκριμένος.
Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των πρακτικών σεμιναρίων που μπορεί να παρακολουθήσει ο κάθε σύνεδρος
Αναλυτικός κατάλογος των πρακτικών σεμιναρίων που διοργανώνονται στο πλαίσιο του 39ου Π.Ο.Σ., παρατίθεται παρακάτω.
Υπάρχει επιπλέον χρέωση για να παρακολουθήσω κάποιο Πρακτικό Σεμινάριο;
Το κόστος παρακολούθησης για κάθε πρακτικό σεμινάριο ανέρχεται στο ποσό των 30 Ευρώ
Μόνο οι σύνεδροι οι οποίοι έχουν δηλώσει συμμετοχή στο εκάστοτε πρακτικό σεμινάριο θα μπορούν να εισέλθουν στην αίθουσα διεξαγωγής του με την επίδειξη ειδικού εισιτηρίου, το οποίο θα παραλάβουν από τη Γραμματεία του Συνεδρίου.
Για κάθε Πρακτικό Σεμινάριο θα χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Στους συμμετέχοντες στα Πρακτικά Σεμινάρια θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης και επιπλέον πιστωτικές μονάδες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης από αυτές που θα χορηγηθούν με την παρακολούθηση του Συνεδρίου.

________________________________________

ΠΡ-1 Βέλτιστες πρακτικές διενέργειας βιοψίας σε στοματολογικές παθήσεις: Βήμα προς βήμα προσέγγιση για ασφαλή τεχνική και ορθή διάγνωση
Συντονιστές/Εκπαιδευτές: Δασκαλόπουλος Α., Γεωργάκη Μ.
Ημερομηνία: Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019
Ωρα: 15.30-17.30
Κόστος: 30 €
Θέσεις: 25
Η επιτυχής αντιμετώπιση των στοματολογικών παθήσεων προϋποθέτει την ακριβή  και εξατομικευμένη διαγνωστική τους προσέγγιση.H ορθή τεχνική λήψης βιοψίας και η ιστοπαθολογική εξέταση του κατάλληλου βιοπτικού υλικού από εξειδικευμένο ιστοπαθολόγο, κατέχουν ιδιαίτερα κομβικό ρόλο στη διάγνωση πολλών στοματολογικών παθήσεων.  Οι ιδιαιτερότητες  που χαρακτηρίζουν το στοματικό περιβάλλον, καθιστούν  τη συλλογή του «κατάλληλου για διαγνωστικούς σκοπούς» και «αντιπροσωπευτικού της διάγνωσης» ιστοτεμαχίου, μια ιδιαίτερα λεπτή και πολύπλευρη διαδικασία.
Στο πρακτικό σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν:
Στη λήψη σωστού ιατρικού ιστορικού πριν τη διενέργεια μιας βιοψίας και στην εφαρμογή των κατάλληλων προεγχειρητικών και μετεγχειρητικών μέτρων προστασίας, ιδιαίτερα σε ειδικές κατηγορίες ασθενών με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό (όπως ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία,  αιμορραγική διάθεση, ανοσοκαταστολή και υπό αντιοστεολυτική αγωγή ή προηγηθείσα ακτινοθεραπεία).
Στην επιλογή της αντιπροσωπευτικής  θέσης ή θέσεων (γεωγραφική βιοψία) και της  κατάλληλης τεχνικής λήψης βιοψίας (μερική-διαγνωστική βιοψία, ολική βιοψία εξαίρεση, punch biopsy, βιοψία με λεπτή βελόνα-FNA, βιοψία με χρήση laser) ανάλογα με τη φύση και εντόπιση της βλάβης.
Στις τεχνικές δυσκολίες λήψης βιοψίας ενδοοστικών αλλοιώσεων, αγγειακών  βλαβών ή βλαβών που εδράζονται στο έδαφος του στόματος, στη μαλθακή υπερώα και στην αισθητική ζώνη των χειλέων.
Στην σωστή εφαρμογή των βημάτων διενέργειας κάθε τεχνικής  (αναισθησία, τομή, επαρκής έκταση και πάχος βιοπτικού υλικού, συρραφή, παρακολούθηση μετεγχειρητικού τραύματος, σωστή διατήρηση του βιοπτικού υλικού και συμπλήρωση παραπεμπτικού για το ιστοπαθολογικό εργαστήριο).
Σκοπός του Πρακτικού σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευόμενοι, στο πρώτο μέρος, να κατανοήσουν την ορθή μεθοδολογία λήψης βιοψίας στις στοματολογικές παθήσεις. Στο δεύτερο μέρος θα πραγματοποιηθεί επίδειξη όσο και πρακτική άσκηση, όπου οι συνάδελφοι θα εξοικειωθούν με τις βασικές τεχνικές διενέργειας βιοψίας

ΠΡ-2 Τομές, κρημνοί και συρραφές στην περιοδοντολογία
Συντονιστής/Εκπαιδευτής: Σιλβέστρος Σ.
Ημερομηνία: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
Ωρα: 10.00-14.00
Κόστος: 30 €
Θέσεις: 25
Το πρακτικό αυτό σεμινάριο περιλαμβάνει:
Θεωρητικό μέρος : Τομές, κρημνοί και συρραφές στην περιοδοντολογία
Επίδειξη – Πρακτική σε αυτί γουρουνιού
Α) Κρημνός μερικού πάχους
Β) Συρραφή οριζόντια εφαπλωματοποιών (Horizontal Mattress)
Γ) Συρραφή κάθετη εφαπλωματοποιών (Vertical Mattress)
1. Εσωτερική κάθετη εφαπλωματοποιών (Internal Vertical Mattress)
2. Εξωτερική κάθετη εφαπλωματοποιών (External Vertical Mattress)
Δ) Συνεχόμενη συρραφή
Επίδειξη – Πρακτική σε γουρουνοκεφαλές
Α) Ενδοσχισμική τομή
Β) Συρραφή κάθετη εφαπλωματοποιών (Vertical Mattress)
1. Εσωτερική κάθετη εφαπλωματοποιών (Internal Vertical Mattress)
2. Εξωτερική κάθετη εφαπλωματοποιών (External Vertical Mattress)

ΠΡ-3 Less is more: Δημιουργώντας άμεσες αισθητικές αποκαταστάσεις με απλά και προβλέψιμα βήματα.
Συντονιστής/Εκπαιδευτής: Καμποσιώρα Φ.
Ημερομηνία: Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019
Ωρα: 15.30-18.30
Κόστος: 30 €
Θέσεις: 25
Οι άμεσες αισθητικές αποκαταστάσεις βρίσκονται εδώ και αρκετά χρόνια στο επίκεντρο της οδοντιατρικής κλινικής πρακτικής. Η ικανότητα των κλινικών οδοντιάτρων να παρέχουν άμεσες αισθητικές αποκαταστάσεις, επεκτείνει την εμπιστοσύνη των ασθενών, καθιστώντας τες ένα σημαντικό εργαλείο διαχείρισης ασθενών. Η παρουσίαση αυτή, μέσω της εκτεταμένης θεωρητικής εκπαίδευσης, επιτρέπει στον κλινικό ιατρό να εξοικειωθεί με το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των αισθητικών κανόνων. Θα επικεντρωθεί στα χαρακτηριστικά και τη χρήση των πιο σύγχρονων υλικών για τη δημιουργία άμεσων αισθητικών αποκαταστάσεων για πρόσθια και οπίσθια δόντια.
Το πρακτικό σεμινάριο θα επικεντρωθεί στη χρήση σύγχρονων πολυμερών υλικών για τη δημιουργία άμεσων αισθητικών αποκαταστάσεων για πρόσθια και οπίσθια δόντια. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκαταστήσουν μία κοιλότητα κατηγορίας IV σε ένα τομέα της άνω γνάθου, χρησιμοποιώντας μήτρες σιλικόνης και μόνο δύο υλικά με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Επίσης, θα έχουν την ευκαιρία να αποκαταστήσουν μια οπίσθια κοιλότητα τάξης Ι χρησιμοποιώντας μόνο ένα υλικό. Το φινίρισμα και η στίλβωση των αποκαταστάσεων είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την ενίσχυση του αισθητικού αποτελέσματος, επομένως θα συζητηθεί λεπτομερώς. Συμπερασματικά, σκοπός αυτού του θεωρητικού και πρακτικού σεμιναρίου είναι η ενσωμάτωση σύγχρονων μεθόδων και υλικών με γνώση και σεβασμό στο βιολογικό περιβάλλον της στοματικής κοιλότητας.

ΠΡ-4 Αποκαθιστώντας ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια. Η εξέλιξη της τεχνολογίας, μας επιτρέπει να είμαστε συντηρητικοί.
Συντονιστής/Εκπαιδευτής: Παπαβασιλείου Γ.
Ημερομηνία: Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019
Ωρα: 11.30-14.30
Κόστος: 30 €
Θέσεις: 25
Η προσθετική αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών είναι από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τους κλινικούς οδοντιάτρους. Τα τελευταία χρόνια, δύο παράγοντες έχουν επηρεάσει σημαντικά την φιλοσοφία αποκατάστασης οπισθίων ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών.
Αρχικά η κατοχυρωμένη κλινικά και ερευνητικά ανάγκη για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προφύλαξη της υγιούς οδοντικής ουσίας που οδηγεί σε ιδιαίτερα συντηρητικές αποκαταστάσεις. Δεύτερον, οι όλο και μεγαλύτερες γνώσεις μας στον τομέα της συγκόλλησης σε οδοντικές ουσίες, συνεπικουρούμενες από την ύπαρξη ισχυρών αισθητικών υλικών, ικανών να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες οπίσθιων αποκαταστάσεων.
Στο πρακτικό σεμινάριο αυτό ως εισαγωγή θα γίνει θεωρητική παρουσίαση των βασικών αρχών σχεδίασης και παρασκευής για  onlays, “endo-crowns”, ιδιαίτερα της «ανάστροφης παρασκευής», και άξονες υαλονημάτων, καθώς και οι επιλογές υλικών για αποτύπωση και συγκόλληση.
Στο πρακτικό μέρος θα γίνει εξάσκηση από τους συμμετέχοντες στις παρασκευές σε ειδικά διαμορφωμένα εκμαγεία, παρουσιάζοντας τις τεχνικές και τα απαιτούμενα κοπτικά εργαλεία. Στη συνέχεια θα γίνει αποτύπωση με συσκευές αυτόματης ανάμιξής και ειδικά δισκάρια. Τέλος θα γίνει συγκόλληση προκατασκευασμένων endo-crowns σε ειδικά εκμαγεία, χρησιμοποιώντας κονίες διπλού πολυμερισμού.

ΠΡ-5 Χειρουργική Συρραφή
Συντονιστές/Εκπαιδευτές: Μάρκου Ν., Αφουξενίδης Π.
Ημερομηνία: Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019
Ωρα: 15.30-17.30
Κόστος: 30 €
Θέσεις: 25
Στο παρόν πρακτικό σεμινάριο θα προσεγγίσουμε τις βασικές αρχές συρραφής, εμβαθύνοντας  στις σημαντικότερες λεπτομέρειες που είναι απαραίτητες για να γίνει η συρραφή προβλέψιμη κάθε φορά. Αρχικά, θα αναφερθούμε στις βιολογικές βάσεις της επούλωσης, ώστε να προσδιορίσουμε τον ρόλο του ράμματος σε αυτή τη διαδικασία. Θα αναλύσουμε το πώς πρέπει να δένουμε τους κόμβους, ώστε να είναι πάντα ασφαλείς και ακέραιοι μέχρι την ημέρα αφαίρεσης τους. Στη συνέχεια θα συζητήσουμε για το ποιο είναι το ιδανικό υλικό του ράμματος σε κάθε περίπτωση καθώς και τις κυριότερες τεχνικές συρραφής που χρειάζονται στην καθημερινή κλινική πράξη. Τελειώνοντας το θεωρητικό μέρος θα συζητήσουμε για  τα κατάλληλα εργαλεία που απαιτούνται στη χειρουργική συρραφή, ώστε να γίνει πιο εύκολη και γρήγορη. Στο πρακτικό μέρος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν στις πλέον συχνές τεχνικές συρραφής με τη χρήση των πλέον ενδεδειγμένων γι’ αυτό το σκοπό εργαλείων.

Λινκ για την σελίδα 39ο Π.Ο.Σ
Μοιραστείτε