Προκηρύξεις για θέσεις γιατρών και οδοντιάτρων ΕΣΥ

Προκηρύχθηκαν θέσεις ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων στο ΕΣΥ στο Ηράκλειο και στην Ικαρία.

Διαβάστε τις σχετικές ανακοινώσεις:

Προκήρυξη για Ιατρούς και Οδοντίατρο ΕΣΥ στο Ηράκλειο

Προκήρυξη για Ιατρούς και Οδοντίατρο ΕΣΥ στην Ικαρία

Μοιραστείτε