ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.)
ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19, 71 201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ. 2810 283.635 – 2810 285.240, FAX: 2810 285.240
www.osi.gr – e-mail: [email protected]

Αριθμ. Πρωτ.197 Ηράκλειο 31/05/2018

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Προς όλα τα μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου στη συνεδρίαση του στις 24/05/2018 ,αποφάσισε σύμφωνα με τα άρθρα 12,13,14 του Ν.1026/80 την σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του, την Τετάρτη 06/06/2018.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί 13 Ιουνίου και ώρα 17,30 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου οδός Κορωναίου αρ. 9 ( αίθουσα Καστελλάκη).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

H Γ. Συνέλευση θα ξεκινήσει στις 17.30 με ομιλίες των:

κ. Αντωνίου Λάμπρο * Νομικό Σύμβουλο του Ο.Σ. Αττικής, με θέματα:
Θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην άσκηση του οδοντιατρικού επαγγέλματος.
Άσκηση επαγγέλματος, δεοντολογία, ευθύνη οδοντιάτρου, προσωπικά δεδομένα.

κ. Κουτσόλαμπρος Ανδρέας ** Νομικός εργατικού δικαίου, προϊστάμενος του Γ΄Τμήματος της ΔΝΥ του ΕΦΚΑ, με θέμα:
Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις που αφορούν τους Οδοντιάτρους.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα θέματα ημερήσιας διάταξης που είναι:
1. -Διοικητικός Απολογισμός .
2- Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2017. Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
3.- Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής, οικ. έτους 2017.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Χαρίτος Σταμάτης Δραμητινός Νίκος

Βιογραφικά
*Ο Αντωνίου Λάμπρος είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Νομικός Σύμβουλος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής. Έχει παραδώσει σεμινάρια νομικών θεμάτων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει αρθρογραφήσει σε επιστημονικά περιοδικά και έχει λάβει μέρος ως ομιλητής σε επιστημονικά συνέδρια και επαγγελματικές ημερίδες. Διετέλεσε:
Αναπληρωματικό μέλος της εξεταστικής επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης) για τα έτη 2012 και 2013.
Μέλος της εξεταστικής επιτροπής του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Β’ εξαμήνου 2011 (εισηγητής στο Εμπορικό Δίκαιο).Διευθυντής σύνταξης του επιστημονικού περιοδικού «Κοινωνία των Νομικών».
Ειδικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Πρόεδρος του Συνδέσμου Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων.
Αναπληρωματικό μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Εθνικής Φοιτητικής; Ένωσης Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.Ε.).
Μέλος των οργάνων διοίκησης της Νομικής Σχολής Αθηνών και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φοιτητών της Σχολής, κατά τη διάρκεια των σπουδών

**Ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος είναι δικηγόρος Αθηνών και μέλος του ΔΣ του ΔΣΑ. Τελείωσε τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ασκεί δικηγορία στην Αθήνα στους κλάδους του εργατικού δικαίου, του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης και του διοικητικού δικαίου.
Έχει παραστάσεις σε όλα τα ανώτατα δικαστήρια της Χώρας και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Από το 1989 διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος του Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαιογράφων και από το 2008 του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, του οποίου υπήρξε προϊστάμενος της Δ/νσης Ν.Υ. από του έτους 2012.
Ήδη σήμερα είναι προϊστάμενος του Γ΄Τμήματος της Διεύθυνσης της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΦΚΑ. Είναι επίσης Νομικός Συνεργάτης του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου. Είναι εκ των ιδρυτών και Πρόεδρος της της Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο τέκνων. Eίναι συγγραφέας του βιβλίου “ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ” Έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη

Μοιραστείτε