Τροποποίηση εγκυκλίου χρήσης Yαλουρονικού Oξέος και Botox από οδοντιάτρους

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ KAI BOTOX ΑΠΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση νέας διευκρινιστικής ενημερωτικής εγκυκλίου του Υφ. Υγείας, κ. Μ. Θεμιστοκλέους, σχετικά με τη χρήση υαλουρονικού οξέος και βοτουλινικής τοξίνης από οδοντιάτρους.

Καθόλη τη διάρκεια των προηγούμενων εβδομάδων από την έκδοση της πρώτης εγκυκλίου -η οποία δεν περιελάμβανε τους οδοντιάτρους στη χρήση υαλουρονικού και botox– η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία κινήθηκε αυτόνομα και λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη διεθνή βιβλιογραφία όσο και την αναγκαιότητα της κλινικής εφαρμογής τους, στα πλαίσια της διεύρυνσης του θεραπευτικού φάσματος των οδοντιατρικών πράξεων, προχώρησε στην κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης-τροποποίησης της εγκυκλίου, με τη συνδρομή της Επιστημονικής Επιτροπής Ε.Ο.Ο.

Οι οδοντίατροι, εξάλλου, έχουν λάβει στην προπτυχιακή τους εκπαίδευση τις απαραίτητες γνώσεις παθολογίας των στοματικών και περιστοματικών ιστών καθώς και γνώσεις χειρουργικής, ικανές να ενσωματώσουν τη χρήση του υαλουρονικού οξέος και του botox.

Η αντικατάσταση της αρχικής εγκυκλίου επετεύχθη, μια εξέλιξη που δικαιώνει απόλυτα τον κλάδο μας.

** Διαβάστε την τροποποιημένη εγκύκλιο

υπογραφή προέδρου ΕΟΟ

Μοιραστείτε