Βεβαίωση Λειτουργίας Οδοντιατρείου

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Βεβαίωση Λειτουργίας Οδοντιατρείου.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ ΤΒ 713/2012 οι Άδειες Λειτουργίας Οδοντιατρείων εκδίδονται πλέον από τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους.
Δείτε τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε για την [ilink url=”https://drive.google.com/file/d/0BznUjUDJcpSARTN2UFp5Y3E2WFk/view?usp=sharing”]Άδεια λειτουργίας Οδοντιατρείου [/ilink] καθώς και για την [ilink url=”https://drive.google.com/file/d/0BznUjUDJcpSAZ25kLUFreUw3NGc/view?usp=sharing”]Άδεια λειτουργίας Πολυιατρείου / Πολυοδοντιατρείου[/ilink] .
Στα δικαιολογητικά αυτά περιλαμβάνονται και οι παρακάτω αιτήσεις που θα πρέπει να συμπληρώσετε ανάλογα με την περίπτωση:
1. Δήλωση μη απαγόρευσης Ασκήσεως Οδοντιατρικού Επαγγέλματος: [ilink url=”https://drive.google.com/file/d/0BznUjUDJcpSAcDhVVVJTZmprNGs/view?usp=sharing” target=”_blank”>εδώ[/ilink].
2. Αίτηση που θα πρέπει να προσκομίσετε στον Σύλλογο ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία:[ilink url=”https://drive.google.com/file/d/0BznUjUDJcpSASkxHbEFFdE9aWDg/view?usp=sharing” target=”_blank”> εδώ[/ilink].
Εάν επιθυμείτε να συστεγασθείτε:
Σύμφωνα με το [ilink url=”https://drive.google.com/file/d/0BznUjUDJcpSAcE1JblBuZGtxUm8/view?usp=sharing”] Π.Δ. 84/10.04.2001[/ilink] , είναι δυνατή η συστέγαση:
α) με κοινή άδεια λειτουργίας (άρθρο 4 παρ. δ) ή
β) με ξεχωριστές άδειες (άρθρο 4 παρ. ε).
Παρατίθενται σχέδια ιδιωτικών συμφωνητικών συστέγασης:  [ilink url=”https://drive.google.com/file/d/0BznUjUDJcpSAdmp6QVdRenJfZ0E/view?usp=sharing” target=”_blank”>με κοινή άδεια [/ilink]και με [ilink url=”https://drive.google.com/file/d/0BznUjUDJcpSAVmtFSlA5Nk9ITmM/view?usp=sharing” target=”_blank”>ξεχωριστές άδειες[/ilink] . Σημειώστε ότι τα συμφωνητικά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από όλους τους συμβαλλομένους και οι υπογραφές να είναι θεωρημένες από Κ.Ε.Π.

> Για την έκδοση Πιστοποιητικού Καταλληλότητας  Ακτινογραφικού Εξοπλισμού θα χρειαστείτε [ilink url=”https://drive.google.com/file/d/0BznUjUDJcpSALVJZeXRpZlFjTDA/view?usp=sharing” target=”_blank”>αυτά[/ilink]  .
> Για την άδεια λειτουργίας, οι προδιαγραφές που θα πρέπει να έχει ο χώρος είναι [ilink url=”https://drive.google.com/file/d/0BznUjUDJcpSAbTZvV0NuckljOXM/view?usp=sharing” target=”_blank”>εδώ[/ilink]  .
> Τα δικαιολογητικά που απαιτεί η Εφορία για την έναρξη του επαγγέλματος, είναι εδώ… ενώ το Τ.Σ.Α.Υ. θα σας ζητήσει [ilink url=”http://www.tsay.gr/Default.aspx?id=1253&nt=18&lang=1″]αυτά[/ilink]  .
> Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε τις [ilink url=”https://drive.google.com/file/d/0BznUjUDJcpSAd3NQSUV3aFpJQzg/view?usp=sharing”]Στοιχειώδεις Φορολογικές Υποχρεώσεις [/ilink]
‘Οσοι επιθυμούν να διαβάσουν το Προεδρικό Διάταγμα 84/2001 στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση Πρωτοβάθμιων Φορέων Υγείας θα πρέπει να πατήσουν[ilink url=”https://drive.google.com/file/d/0BznUjUDJcpSAcE1JblBuZGtxUm8/view?usp=sharing” target=”_blank”> εδώ[/ilink]

Μοιραστείτε