Υποχρεωτική η Δήλωση Επαγγελματικού Τραπεζικού Λογαριασμού

Τι Πρέπει Να Γνωρίζετε.

Αντιμέτωποι με πρόστιμο 1.000 ευρώ θα βρεθούν από τις 12 Δεκεμβρίου και έπειτα όσοι επαγγελματίες είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν POS και να δέχονται πληρωμές σε ηλεκτρονικό χρήμα και δεν έχουν δηλώσει τον επαγγελματικό τους τραπεζικό λογαριασμό .
Η παραπάνω προθεσμία ισχύει για τους επαγγελματίες. Οι νέοι επαγγελματίες πρέπει να δηλώνουν τον επαγγελματικό τους τραπεζικό λογαριασμό σε διάστημα ενός μηνός από την έναρξη της δραστηριότητάς τους.
Οι εκπρόθεσμες δηλώσεις επιβαρύνονται με πρόστιμο 100 ευρώ. Θεωρείται δεδομένο πως μετά τις 12 Δεκεμβρίου η ΑΑΔΕ θα ξεκινήσει τη διασταύρωση με τα στοιχεία των εντύπων Ε3 που υποβλήθηκαν φέτος για να βρεθούν οι υπόχρεοι που δεν δήλωσαν λογαριασμό.
Οι επαγγελματίες είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή μητρώου Επαγγελματικών Τραπεζικών Λογαριασμών (ΕΤΛ) τον/τους επαγγελματικούς λογαριασμούς σε μορφή IBAN όπου δέχεται τις εισπράξεις της μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, όπως πληρωμές με κάρτα, εντολές άμεσης χρέωσης, μεταφορές πίστωσης, πάγιες εντολές, καθώς και συναλλαγές με μετρητά.
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι συναλλαγές που διενεργούνται μέσω του Επαγγελματικού Τραπεζικού Λογαριασμού αφορούν αποκλειστικά την επαγγελματική δραστηριότητα του υπόχρεου.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΗΜΑ – ΒΗΜΑ
1. Εισέρχεστε στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ με τους κωδικούς του Taxisnet.
Εφόσον είστε επιχείρηση/επιτηδευματίας στην αρχική σελίδα έχετε τις ακόλουθες επιλογές: Διαχείριση Ε.Λ. – Ιστορικό Μεταβολών – Επιλογή Ρόλου (εμφανίζεται μόνο εάν ο Χρήστης διαθέτει και άλλους ρόλους στο TAXISnet, π.χ. λογιστής)
Επιπλέον θα δείτε σε πίνακα τα ακόλουθα στοιχεία: ΕΤΛ σε μορφή ΙΒΑΝ, εφόσον έχει δηλωθεί – Η Τράπεζα όπου τηρείται ο κάθε ΕΤΛ και Ημερομηνία δήλωσης του ΕΤΛ.

Στην περίπτωση που υπάρχει καταχωρισμένος ΕΤΛ, αυτός εμφανίζεται σε κατάσταση είτε «Επιβεβαιωμένος» ΕΤΛ είτε «Προς επιβεβαίωση». Αυτό γίνεται γιατί οι λογαριασμοί που εισάγονται αποστέλλονται καθημερινά στις τράπεζες ελέγχουν την ορθότητά τους (π.χ. υπαρκτός λογαριασμός, ο λογαριασμός ανήκει πράγματι στον χρήστη που τον δηλώνει κ.ά.). Εφόσον ένας λογαριασμός επιβεβαιωθεί από το τραπεζικό ίδρυμα, αλλάζει κατάσταση από «Προς επιβεβαίωση» σε «Επιβεβαιωμένος». Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται ως απορριφθείς. Σε περίπτωση απόρριψης, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τραπεζικό ίδρυμα για να εξακριβώσετε τον λόγο της απόρριψης.

2. Εισάγετε νέο ΕΤΛ
Έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε έναν ή περισσότερους ΕΤΛ, εφόσον έχετε τουλάχιστον μία δραστηριότητα η οποία εμπίπτει στις Ομάδες Δαπανών που λαμβάνονται υπόψη για τη μείωση του φόρου εισοδήματος (π.χ. ιατρικές δαπάνες, εστίαση, ξενοδοχεία, είδη ένδυσης, υπόδησης κ.ά.). Η προσθήκη γίνεται μέσω του πλήκτρου Προσθήκη Επαγγελματικού Λογαριασμού.
Εισάγετε τον ΙΒΑΝ και επιλέγετε την Ομάδα Δαπανών στην οποία θα πρέπει να εντάσσονται οι κινήσεις του λογαριασμού αυτού. Οι Ομάδες Δαπανών μπορεί να είναι κάποια ή κάποιες από τις Γενικές Δαπάνες, Ιατρικές Δαπάνες, Φαρμακευτικές Δαπάνες, Εμπορία Οχημάτων και Λειτουργία Συνεργείων, ανάλογα με τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Στο τέλος θα κληθείτε να επιβεβαιώσετε ή να ακυρώσετε την καταχώρηση.

3. Έλεγχος ΙΒΑΝ
Στην περίπτωση που επιβεβαιώσετε την καταχώρηση, πραγματοποιείται η ακόλουθη επεξεργασία: Επαλήθευση των ψηφίων ελέγχου του IBAN και έλεγχος αν ο λογαριασμός είναι ήδη καταχωρισμένος από τον ίδιο τον χρήστη.
Ακόμη γίνεται αναζήτηση και εμφάνιση της ονομασίας της τράπεζας. Αν ο ΙΒΑΝ που δώσατε ανήκει σε ελληνική τράπεζα, τότε συμπληρώνεται αυτόματα το όνομα της τράπεζας στην οποία ανήκει ο λογαριασμός. Τέλος, το σύστημα ελέγχει το αν ο λογαριασμός έχει ήδη δηλωθεί ως ΕΤΛ από άλλον επιτηδευματία και αν αυτή η ιδιότητα παραμένει σε ισχύ.

Εφόσον οι έλεγχοι είναι επιτυχείς, εμφανίζεται οθόνη επιβεβαίωσης. Εκεί μπορείτε πατώντας το πλήκτρο Διόρθωση Στοιχείων, να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, ενώ με το πλήκτρο Καταχώριση ολοκληρώνεται η καταχώριση του ΕΤΛ.
4. Διαγραφή λογαριασμού
Η εφαρμογή δίνει και τη δυνατότητα διαγραφής ΕΤΛ. Εφόσον επιλέξετε διαγραφή αν ο ΕΤΛ είναι μοναδικός εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα που σας ενημερώνει ότι υποχρεωμένος να διαθέτετε τουλάχιστον έναν ΕΤΛ. Ένας ο Λογαριασμός είναι «Προς επιβεβαίωση» από την τράπεζα τότε η εφαρμογή παράγει προειδοποιητικό μήνυμα ότι δεν επιτρέπεται η διαγραφή λογαριασμών που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση.
Εάν θέλετε να αντικαταστήσετε έναν ΕΤΛ, θα πρέπει πρώτα να εισάγετε τον νέο ΕΤΛ και στη συνέχεια να διαγράψετε τον παλαιό. Η σειρά αυτή είναι υποχρεωτική εάν υπάρχει μόνο ένας ενεργός ΕΤΛ.

Αξίζει τέλος να σημειώσουμε ότι για κάθε Ενέργεια (προσθήκη, διαγραφή κ.λπ.) στην εφαρμογή δημιουργείται μια εγγραφή στο Ιστορικό Αλλαγών με τις ακόλουθες πληροφορίες: Ημερομηνία. ΙΒΑΝ Τράπεζα. Ενέργεια. Νέα κατάσταση. Αιτιολογία. Κωδικός αναφοράς.

 

 

 

post by Sfakianakis Michail
Μοιραστείτε