Υποβολή Εργασιών για το 57ο Συνέδριο της Στοματολογικής Εταιρείας Ελλάδας

57ο συνεδριο στοματολογικης εταιρειας ελλαδας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Δήλωση συμμετοχής στο επιστημονικό πρόγραμμα με ελεύθερη ανακοίνωση γίνεται  με την υποβολή περιλήψεων πρωτότυπων εργασιών οι οποίες δεν έχουν παρουσιαστεί  σε άλλο Συνέδριο. Οι περιλήψεις πρέπει να υποβληθούν στη γραμματεία της ΣEE το αργότερο μέχρι τις 10 Ιουνίου 2021.

  • Στην περίληψη ο τίτλος πρέπει να είναι δακτυλογραφημένος με κεφαλαία γράμματα, να ακολουθούν τα ονόματα των συγγραφέων, το κέντρο από το οποίο προέρχεται η εργασία και η πόλη.
  • Το όνομα του ομιλητή πρέπει να είναι υπογραμμισμένο και να αναγράφονται η διεύθυνση και το τηλέφωνό του, καθώς και ο τίτλος ο δικός του και των συνεργατών του, εάν υπάρχουν.
  • Η περίληψη της εργασίας 200 λέξεων πρέπει να περιλαμβάνει μικρή εισαγωγή, τον σκοπό, το υλικό και τη μέθοδο που ακολουθήθηκε, καθώς και τα συμπεράσματα.
  • Δεν θα γίνουν αποδεκτές εργασίες που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και η αποστολή τους γίνει μετά τις 10 Ιουνίου 2021.

Οι περιλήψεις υποβάλλονται αποκλειστικά  με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]. Απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με τη ΣΕΕ (τηλ. 2109214325) εντός τριών ημερών για την επιβεβαίωση της λήψης της. Εάν δεν υπάρξει επικοινωνία, η ΣΕΕ δεν φέρει ευθύνη για τη μη αποδοχή εργασίας. Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο παρουσίασης των εργασιών θα δοθούν στους συμμετέχοντες μετά την αποδοχή των περιλήψεων από την Επιστημονική Επιτροπή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  • Οδοντίατροι, Ιατροί 100 €
  • Μέλη ΣΕΕ 70 €
  • Οδοντίατροι, Ιατροί (προεγγραφές) 70 €
  • Φοιτητές (προπτυχιακοί) Δωρεάν
  • Νοσηλευτικό προσωπικό – Βοηθοί οδοντιάτρων 30 €

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ μέχρι 31/8/2021 με αποστολή e-mail και κατάθεση του του δικαιώματος συμμετοχής στον λογαριασμό της ΣΕΕ:

EUROBANK 00260207600 200024639,
ΙΒΑΝ GR 3002602070000600200024639

Μοιραστείτε