Πινακίδα περί Υποχρέωσης Εκδοσης Αποδείξεων στα Οδοντιατρεία

Αγαπητοί συνάδελφοι Το ερώτημα εάν είναι απαραίτητη ή μη πινακίδα, περί υποχρέωσης έκδοσης Α.Π.Υ. στα Οδοντιατρεία έληξε με την Αγορανομική Διάταξη (Α.Δ.) 01/2013, η οποία τροποποιεί την §3 της προηγούμενης …

Διάβασε περισσότερα...

Φορολογική ενημέρωση για Τήρηση Βιβλίων

ΒΙΒΛΙΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ   Τα βιβλία είναι αθεώρητα για πράξεις από 1/1/2013. Καταργούνται οι εκτυπώσεις  ισοζυγίου για τα Γ κατηγορίας και η μηνιαία κατάσταση εσόδων εξόδων για τα Β. Τα αθεώρητα …

Διάβασε περισσότερα...

Επείγουσα ανακοίνωση του Ο.Σ.Α. σχετικά με την Αγορανομική Διάταξη 4/2012

Σχετικά με την εφαρμογή στα οδοντιατρεία της 04/2012 αγορανομικής διάταξης (αριθμ. Α2-1145, ΦΕΚ 3313 Β/12.12.2012), σας γνωρίζουμε τα εξής: Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 1 της άνω αγορανομικής …

Διάβασε περισσότερα...

Τα νέα φορολογικά μέτρα που προβλέπει το νομοσχέδιο

Μείωση του ποσού των δαπανών που εκπίπτουν από το φόρο (όπως οι τόκοι στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ασφάλιστρα, έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, δίδακτρα κά), αύξηση φόρου για εισοδήματα από …

Διάβασε περισσότερα...