Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ.
332/18.01.2016 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης (17) θέσεων Εθνικών
Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις
του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής1,
με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2016.

 

Αναλυτικότερα:Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων

 

 

Μοιραστείτε