Πρόσκλησης, σχετικά με την μετάταξη υπαλλήλων

μετάταξη υπαλλήλων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου
Ταχ.Κώδικας:71410 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ. & fax: 2810 – 215260, 215279
e-mail : [email protected]
[email protected]  Ηράκλειο,18 -01-2016
Αριθ. πρωτ.: 111
ΠΡΟΣ:
ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την υπ΄αριθ: 832/25-9-2015 απόφαση του η οποία αφορά την έγκριση Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης, σχετικά με την μετάταξη υπαλλήλων στο φορέα προκειμένου να καλυφθούν οι μεγάλες και επιτακτικές ανάγκες σε προσωπικό, προκηρύσσει πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. υπαλλήλων κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., υπαλλήλων ΔΕΚΟ οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και οι οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου ,σε κενές οργανικές θέσεις του Κέντρου ή με μεταφορά της θέσης που κατέχουν και για το λόγο αυτό καλεί τους υπαλλήλους που ενδιαφέρονται να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.
Οι θέσεις θα καλυφθούν ανά Παράρτημα του Κέντρου με μετατάξεις υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71,73 και 74 του Νόμου 3528/2007, όπως ισχύουν, τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 3801/2009, τις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου 3613/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 35παρ. 5 του νόμου 4024/2011, είναι αυτές που περιγράφονται στον πίνακα

Παράρτημα ΑμεΑ Λασιθίου α/α  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1  Π.Ε. Ψυχολόγων  Μία (1)
2  Δ.Ε. Ηλεκτρολόγων  Μία (1)
3  Δ.Ε. Βοηθών Νοσηλευτών  Επτά (7)
4  Δ.Ε. Κουρέων  Μία (1)
5  Υ.Ε. Βοηθητικό Υγειονομικό προσωπικό  Επτά (7)
6  Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού  Τρείς (3)
7  Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού  Δύο (2)
8  Τ.Ε. Νοσηλευτών  Δύο (2)
9  Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων  Δύο (2)
Παράρτημα ΑμεΑ Χανίων

α/α  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1  Τ.Ε. Νοσηλευτών  Δύο (2)
2  Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων  Δύο (2)
3  Δ.Ε. Βοηθών Νοσηλευτών  Επτά (7)
4  Δ.Ε. Μαγείρων  Μία (1)
5  Δ.Ε. Υδραυλικών Συντηρητών Κτιρίων  Μία (1)
6  Υ.Ε. Βοηθητικό Προσωπικό Μαγειρείων  Πέντε (5)
7  Υ.Ε. Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό(Πρακτικών Νοσοκόμων)  Επτά (7)
8  Υ.Ε. Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό (μεταφορέων Ασθενών)  Δύο (2)
9  Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού  Τρείς (3)
10  Δ.Ε. Οδηγών  Δύο (2)
11  Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού  Δύο (2)

Παράρτημα ΑμεΑ Ρεθύμνου

α/α  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1  Π.Ε. Ψυχολόγων  Μία (1)
2  Τ.Ε. Κοινωνικής Εργασίας  Μία (1)
3  Δ.Ε. Μαγείρων  Μία (1)
4  Δ.Ε. Βοηθών Νοσηλευτών  Μία (1)
5  Υ.Ε. Βοηθητικού Προσωπικού  Δύο (2)
6  Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων  Μία (1)
7  Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού  Μία (1)
Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού Λασιθίου.

α/α  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1  Π.Ε. Ψυχολόγων  Μία (1)
2  Π.Ε. Εκπαιδευτικών  Μία (1)
3  Τ.Ε. Κοινωνικής Εργασίας  Δύο (2)
4  Τ.Ε. Νοσηλευτικής  Μία (1)
5  Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων  Δύο (2)
6  Δ.Ε. Επιμελητών Παιδιών  Πέντε (5)
7  Δ.Ε. Μαγείρων  Μία (1)
8  Δ.Ε. Οδηγών  Μία (1)
9  Δ.Ε. Τεχνικών Ειδικοτήτων  Μία (1)
10  Δ.Ε. Κουρέων  Μία (1)
11  Υ.Ε. Βοηθητικό Προσωπικό Μαγειρείων  Δύο (2)
12  Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού  Μία (1)
Παράτημα Προστασίας Παιδιών και Νέων Χανίων

α/α  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1  Τ.Ε. Παιδαγωγών  Μία (1)
2  Δ.Ε. Διοικητικών γραμματέων  Μία (1)
3  Δ.Ε. Μαγείρων  Μία (1)
4  Δ.Ε. Επιμελητών Παιδιών  Δύο (2)
5  Π.Ε. Ψυχολόγων  Μία (1)
6  Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού  Μία (1)
Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου

α/α  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1  Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων  Δύο (2)
2  Δ.Ε. Οδηγών  Μία (1)
3  Δ.Ε. Συνοδών  Μία (1)
4  Υ.Ε. Καθαριστριών  Μία (1)
5  Υ.Ε. Βοηθητικό Προσωπικό  Μία (1)
6  Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού  Τρείς (3)
7  Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού  Δύο (2)
Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου (Πόμπια Ηρακλείου)

α/α  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1  Τ.Ε. Εργοθεραπείας  Μία (1)
2  Τ.Ε. Φυσιοθεραπείας  Μία (1)
3  Δ.Ε. Οδηγών  Μία (1)
4  Υ.Ε. Βοηθητικό Προσωπικό  Πέντε (5)
5  Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού  Μία (1)
6  Δ.Ε. Βοηθών Νοσοκόμων  Μία (1)
7  Δ.Ε. Μαγείρων  Μία (1)
8  Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων  Μία (1)
Παράρτημα
προστασίας του Παιδιού Ηρακλείου.

α/α  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1  Π.Ε. Παιδαγωγών Δημοτικής Εκπαίδευσης  Μία (1)
2  Π.Ε. Ψυχολόγων  Μία (1)
3  Δ.Ε. Βοηθών Νοσηλευτών  Μία (1)
4  Υ.Ε. Βοηθητικό Προσωπικό  Μία (1)
5  Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού  Μία (1)
6  Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού  Μία (1)
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης απόφασης από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και πριν την έκδοση της σχετικής Απόφασης περί μετάταξης, θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αίτημα για την έγκριση της πλήρωσης των ζητούμενων θέσεων με μετάταξη από την Επιτροπή της ΠΥΣ33/2006, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 4002/2011(ΦΕΚ180 Α΄/22.8.2011).
Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα έχουν:
Α) όλοι οι μόνιμοι και ΙΔΑΧ υπάλληλοι Υπουργείων και άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πενταετή υπηρεσία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξη.
Β) Οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.
Γ) Οι υπάλληλοι των φορέων εντός Γενικής Κυβέρνησης, όπως καταγράφονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3918/2011, οι διατάξεις των άρθρων 71 και 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α’), όπως συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α’), δεν έχουν εφαρμογή στο προσωπικό των Νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ και στο προσωπικό του ΕΚΑΒ. Για το προσωπικό των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α΄), οι μετατάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 και 74 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, μπορεί να επιτρέπονται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του φορέα που ανήκει, ότι η
μετάταξη ουδεμία επιφέρει συνέπεια για τη λειτουργία της υπηρεσίας του.
Οι υποψήφιοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας θα πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο επιθυμούν να μεταταχτούν, όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ39Α), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ.347/2003 (ΦΕΚ315/Α), 44/2005 (ΦΕΚ63Α) και 116/2006 (ΦΕΚ115/Α).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης από 03-02-2016 έως 03-03-2016 και με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Αίτηση υποψηφιότητας.

•Αντίγραφο των τίτλων σπουδών και όλων των πρόσθετων προσόντων
• Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
• Βεβαίωση αποδοχών
• Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο να αναφέρεται ότι δεν εκκρεμεί τυχόν ύπαρξη πειθαρχικής δίωξης και επιβολής πειθαρχικής ποινής.
• Για τους υποψήφιος υπαλλήλους: α) κρατικών ΝΠΙΔ θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση του νομικού προσώπου σχετικά με το νομικό καθεστώς που το διέπει, ήτοι ότι ανήκει στο κράτος ή επιχορηγείται κατά 51% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού του και β) των ΔΕΚΟ

θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση από την οικεία υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο και ότι το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου (σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β/18.21/775/οικ.34663/21-12-2007 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην Υπηρεσία Διοικητικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι.
Προκειμένου για υπαλλήλους ΝΠΔΔ ή κρατικών ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά στο εποπτεύον του Νομικού προσώπου Υπουργείο. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του υπαλλήλου.
Η κατάθεση των αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνονται καθημερινά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορούν να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή , στη διεύθυνση Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου Τ.Κ. 72410 Ηράκλειο Κρήτης εντός της οριζόμενης προθεσμίας με την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων στο Κ.Κ.Π.Π.Κ.».
Το εμπρόθεσμό των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Κάθε φορέας στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση , οφείλει να την κοινοποιήσει σε όλες τις Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύει.
Η παρούσα αποστέλλεται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκειμένου να εισαχθεί στο διαδικτυακό του τόπο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2810 215266 και 2841 341304

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Κ.Κ.Π.Π.ΚΡΗΤΗΣ
ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Εσωτερική Διανομή
Διεύθυνση Διοικητικού οικονομικού.
Γραφείο Προσωπικού.
Παραρτήματα Κ.Κ.Π.Π. Κρήτης.
Γραμματεία –πρωτόκολλο.

Κοινοποίηση:
Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Γενική Διεύθυνση πρόνοιας.
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών.
Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου δυναμικού Εποπτευομένων Νομικών προσώπων και Φορέων Πρόνοιας και κοινωνικής Ασφάλισης (υπ΄όψιν κας Τραχανά).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
Α. Όλα τα Υπουργεία – Διευθύνσεις Διοικητικού
Β. Όλες οι Υγειονομικές Περιφέρειες
( με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτά υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ.)

α/α  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Τ.Κ
1  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 15 ΑΘΗΝΑ  10674
2  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 3- ΑΘΗΝΑ  10671
3  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  Κ. ΣΕΡΒΙΑΣ 10-ΑΘΗΝΑ  10562
4  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 227-231 ΧΟΛΑΡΓΟΣ  15451
5  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΟΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  ΝΙΚΗΣ 5-7 ΑΘΗΝΑ  10180
6  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 17-ΑΘΗΝΑ  11523
7  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37- ΜΑΡΟΥΣΘ  15180
8  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΣΤΑΔΙΟΥ 29- ΑΘΗΝΑ  101183
9  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17-ΑΘΗΝΑ  10187
10  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ , ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ 96-ΑΘΗΝΑ  11527
11  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4- ΑΘΗΝΑ  10177
Β. Όλες τις Περιφέρειες – Διευθύνσεις Διοικητικού
( με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτά υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ)

α/α  ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Τ.Κ
1  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  Γ. ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ 1- ΚΟΜΟΤΗΝΗ  69100
2  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΚΑΘ. ΡΩΣΣΙΔΗ 11- ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  54008
3  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΩΝΙΑΣ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ – ΚΟΖΑΝΗ  50100
4  ΗΠΕΙΡΟΥ  Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 20-ΙΩΑΝΝΙΝΑ  45445
5  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 111-ΛΑΡΙΣΑ  41336
6  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  Π.ΑΝΑΚΤΟΡΑ 49-ΚΕΡΚΥΡΑ  49100
7  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  ΠΑΝΕΠΗΣΤΙΜΙΟΥ 254 (ΚΤΙΡΙΟ Β) ΠΑΤΡΑ  26443
8  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1-ΛΑΜΙΑ  35100
9  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΧΑΚΗ 56 – ΑΘΗΝΑ  11525
10  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΤΕΡΜΑ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ  22100
11  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  Π.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 77 – ΜΥΤΙΛΗΝΗ  81100
12  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  ΑΚΤΗ ΠΑΠΑΓΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ  84100
13  ΚΡΗΤΗΣ  ΠΛ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  71202

Γ. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
( με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα η παρούσα σε όλες τις εποπτευόμενες από αυτά υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ)

1  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΧΑΚΗ 56 (6ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ  11525
2  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ  ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 11- ΛΑΡΙΣΑ  41336
3  ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 20-ΙΩΑΝΝΙΝΑ  45445
4  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ  ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 28-ΠΑΤΡΑ  26441
5  ΑΙΓΑΙΟΥ  ΝΙΚΗΤΑ 6-8, ΠΕΙΡΑΙΑΣ  18531
6  ΚΡΗΤΗΣ  ΠΛ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ  71202
7  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ  ΚΑΘ. ΡΩΣΣΙΔΗ 11 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ
Π Ρ Ο Σ:
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………… ΟΝΟΜΑ: ………………………………. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: …………………… Εποπτεύον Υπουργείο/ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ:
………………………………………….. Αρ. Δελ. Ταυτότητας: …………………. Ημερομηνία Γέννησης:……./…/………. Δ/νση Κατοικίας: ………………………
…………………………………………. Αριθ. ………
Περιοχή: ………………………. ……… Τηλ. Κατοικίας: ……………………….. Τηλ. Κινητό: ………………………..…..
Ημερομηνία:…………………………….
ΘΕΜΑ: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών για μετάταξη στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης
Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά
1………………………………
2………………………………
3………………………………
4………………………………
5………………………………
6………………………………
7………………………………

Σας καταθέτω φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλώ, με βάση τη με αριθ.
……………………… Ανακοίνωσή σας όπως προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για τη μετάταξή μου στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.
Υπηρετώ ως υπάλληλος στ…: ……………………….
…………………………………………………………
………………………………Διεύθυνση: ………………………………..Τμήμα: …………………………Σχέση Εργασίας(Μόνιμος/ΙΔΑΧ):………………Κατηγορία
Κλάδος: ……………………………….. Ειδικότητα:…………………………… Έτη Προϋπηρεσίας:……………………….. Δ/νση Εργασίας: …………….. αρ. ………… Τ.Κ.: …………. Περιοχή: …………………….. Τηλ. Εργασίας: ……………………… Φαξ εργασίας: ……………………………………….
Ο/Η/ΑΙΤ…..

Μοιραστείτε