Χορήγηση άδειας άσκησης ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος και άδειας λειτουργίας οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων

Αγαπητοί οι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι στην  με αρ. Υ7/Γ.Π. οικ. 145276 από 30-12-2011 εγκύκλιο, ο Υπουργός Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης με σαφήνεια ορίζει ότι:

Μέχρι να εκδοθούν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις,οι άδειες άσκησης επαγγέλματος, οι τίτλοι ειδικοτήτων, και οι άδειες  λειτουργίας ιατρείων και οδοντιατρείων εξακολουθούν να χορηγούνται από τις οικείες περιφερειακές ενότητες.

Ο Πρόεδρος: Χαρίτος Σταμάτης

Η Γραμματέας: Τρούλη Καλλιόπη

Σχετικά αρχεία : Ενημέρωση από την ΕΟΟ
Μοιραστείτε