ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ & ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ – ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Για  να  αποκτήσει  ένας  Εργοδότης  &  Πάροχος  Υγείας  τη  δυνατότητα  να  κάνει  χρήση  των  Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών  που  παρέχει  το  ΕΤΑΑ  –  Τομέας  Υγειονομικών,  απαραίτητη  προϋπόθεση  αποτελεί  η  εγγραφή του.

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Απαιτείται  ξεχωριστός  λογαριασμός  για  υποβολή  Καταστάσεων  Εισφορών  &  Συνεισφορών και ξεχωριστός λογαριασμός για υποβολή δικαιολογητικών Παροχών Υγείας.

Αναλυτικότερες και χρήσιμες οδηγίες τόσο για την εγγραφή του Εργοδότη όσο και για την   εγγραφή   του   Παρόχου   Υγείας,   καθώς   και   για   τη   χρήση   των   διαθέσιμων Ηλεκτρονικών  Υπηρεσιών  βρίσκονται  στο  αριστερό  μενού  του  web  site  www.tsay.gr,  στην επιλογή «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες»  η δείτε το έντυπο με τις οδηγίες:

 

Μοιραστείτε