Δεοντολογικός Κανονισμός Οδοντιάτρων

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ:

Οδοντιατρικό επάγγελμα και γενικές υποχρεώσεις οδοντιάτρων εν τη ασκήσει αυτού

ΑΡΘΡΟΝ 1: Η Άσκηση της Οδοντιατρικής ως Λειτούργημα

Κεφάλαιον Α’ : Γενικοί Κανόνες Άσκησης Οδοντιατρικού Επαγγέλματος

Το λειτούργημα του οδοντιάτρου αποσκοπεί στην εξασφάλιση της στοματικής υγείας του ανθρώπου, δηλαδή στην πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και ανακούφιση από τον πόνο των ανωμαλιών και ασθενειών των οδόντων, του στόματος, των γνάθων και των γύρω ιστών. Η άσκηση του λειτουργήματος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους γενικά αποδεκτούς κανόνες της επιστήμης και να χαρακτηρίζεται από απόλυτο σεβασμό στη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

ΑΡΘΡΟΝ 2

Η συμπεριφορά του οδοντιάτρου πρέπει να είναι αντίστοιχη του επιτασσόμενου ήθους, σύμφωνα με τον όρκο του Ιπποκράτη, τους αποδεκτούς διεθνείς κώδικες ηθικής και δεοντολογίας και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα:

α) Ο οδοντίατρος ασκώντας το έργο του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και μέσα στο πνεύμα των ηθών και των εθίμων της σύγχρονης κοινωνίας πρέπει κατά την άσκηση του επαγγέλματός του να αποφεύγει κάθε πράξη, ή παράλειψη, η οποία δύναται να βλάψει την τιμή και την αξιοπρέπεια του οδοντιάτρου και να κλονίσει την πίστη του κοινού προς αυτό και οφείλει να διατηρεί σε υψηλότατο επίπεδο την επαγγελματική του συμπεριφορά, ώστε να καταξιώνεται ο οδοντίατρος στη συνείδηση του κοινωνικού συνόλου και να προάγεται το κύρος και η αξιοπιστία του οδοντιατρικού σώματος.

β) Ο οδοντίατρος πρέπει να επιδεικνύει την ως άνω συμπεριφορά και έξω από τα πλαίσια άσκησης του επαγγέλματός του.

Ο Δεοντολογικός κανονισμός οδοντιάτρων περιέχει ακόμα τα παρακάτω κεφάλαια:

  • Κεφάλαιο Β: Σχέσεις Οδοντιάτρου – Ασθενή Γενικά
  • Κεφάλαιο Γ: Οδοντιατρικό Απόρρητο
  • Κεφάλαιο Δ: Σχέσεις Μεταξύ Οδοντιάτρων
  • Κεφάλαιο Ε: Σχέση Οδοντιάτρου – Κοινωνικού Συνόλου
  • Κεφάλαιο Στ: Άσκηση Επαγγέλματος – Τόπος & Τρόπος Άσκησης Οδοντιατρικού Επαγγέλματος
  • Κεφάλαιο Η: Οδοντιατρική Έρευνα
  • Κεφάλαιο Θ: Λοιπές Διατάξεις
Μοιραστείτε

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *