Διαδικασία πιστοποίησης για ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Με την υπουργική απόφαση Φ.90380 / 25916 / 4456 / 29-12-2011 (ΦΕΚ 3008 / 29-12-2011, τεύχος Β), όπως σας είχαμε ενημερώσει προγενέστερα, δίνεται η δυνατότητα σε Οδοντιάτρους να συνταγογραφούν μόνο ηλεκτρονικά.

Όσοι λοιπόν επιθυμούν να ενταχθούν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ως μη συμβεβλημένοι του ΕΟΠΥΥ, είτε φαρμάκων είτε παρακλινικών εξετάσεων θα πρέπει να προχωρήσουν σε πιστοποίηση μέσω αποστολής με fax υπεύθυνης δήλωσης τύπου Ν.1599/1986 την οποία μπορείτε να κατεβάσετε μαζί με οδηγίες αποστολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.e-syntagografisi.gr/ και συγκεκριμένα στο πλαίσιο που γράφει: 12-1-2012 ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Φ.Υ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΕΙΟ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Συμβουλευτικά στην αίτηση δήλωση προς τον ΕΟΠΥΥ καλό είναι να συμπληρώσεται ιδιοχείρως τα παρακάτω: “Η Δήλωσή μου δεν υπέχει την έννοια της Αίτησης-Δήλωσης Σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ. Παραμένω αυτοαπασχολούμενος, μη συμβεβλημένος, στο ιδιωτικό μου ιατρείο.

Αφού στείλετε την αίτηση θα λάβετε ένα e-mail με της οδηγίες για να μπορέσετε να εγγραφείτε , η υπεύθυνης δήλωσης που στείλατε είναι μόνο για να σας περάσουν στο σύστημα , όχι γι αν σας εγγράψουν , εγγραφή θα κάνετε μόνη σας στο διαδικτυακό τόπο του http://www.e-syntagografisi.gr/

Μοιραστείτε