Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Οδοντιατρείων

Θέμα: Οικονομική προσφορά της εταιρείας MEDICAL WASTE  για τη διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ).

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας  υπενθυμίζουμε ότι οι προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1102/2008 εφαρμόζονται σε οδοντιατρεία / πολυοδοντιατρεία που χρησιμοποιούνται οδοντιατρικά αμαλγάματα ή αφαιρούνται σφραγίσματα αμαλγάματος ή δόντια που περιέχουν τέτοια σφραγίσματα.

 Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. οικ.146163 ΦΕΚ Β 1537 2012 (Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων) οι οδοντίατροι υποχρεούνται να ακολουθούν κανόνες για τη διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων και αμαλγάματος.

 Στα πλαίσια αυτά το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, έκρινε ότι είναι συμφέρουσα η συνημμένη οικονομική προσφορά της εταιρείας MEDICAL WASTE  για τη διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) που παράγονται στα Οδοντιατρεία των  μελών του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου.

Η αναφερόμενη τιμή προσφοράς ισχύει μόνο εφόσον συμμετέχουν  από 150 μέλη και πάνω. Δείτε την προσφορά εδώ.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να το δηλώσουν ονομαστικά στο Σύλλογο μέχρι την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022 συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα: https://forms.gle/KTkJL7Ucno39rRRw9

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι η αρμοδιότητα ελέγχου σχετικά με τη διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων  (ΕΑΥΜ) ανήκει πρωτίστως στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, ο οποίος προβαίνει σε σχετικούς ελέγχους είτε κατά τη διαδικασία της χορήγησης βεβαίωσης λειτουργίας είτε μεταγενέστερη στα πλαίσια δειγματοληπτικών ελέγχων για τη νόμιμη λειτουργία των οδοντιατρείων / πολυοδοντιατρείων.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Χαρίτος

Ο Γ. Γραμματέας

Δραμητινός Νίκος

Μοιραστείτε