Ετήσια Εισφορά Συλλόγου 2022

Αγαπητοί Συνάδελφοι ,

Σας υπενθυμίζουμε ότι:

– Η ετήσια εισφορά για τον Ο.Σ.Η. είναι 143,36 €, πρέπει να εξοφληθεί σύμφωνα με το Ν.1026/80 μέχρι 31/3/2022  (χωρίς προσαύξηση) και συνοδεύεται πάντα από τη Δήλωση Ασκήσεως Επαγγέλματος (κατεβάστε και συμπληρώστε τη δήλωση)  – (Άρθρο 7 Ν. 1026/80).

Οι συνάδελφοι που οφείλουν περισσότερα έτη μπορούν να επικοινωνούν με το Σύλλογο για το ακριβές ποσό οφειλής.

– Η επιστημονική ταυτότητα εκδίδεται ή επικαιροποιείται (αν έχει ήδη εκδοθεί) από τα γραφεία του Ο.Σ.Η. με την εξόφληση της ετήσιας εισφοράς.


Ο Αριθμός Λογαριασμού για κατάθεση εισφορών και ασφάλειας αστικής ευθύνης είναι:

Εθνική Τράπεζα : Λογαριασμός: 20348002492

ΙΒΑΝ: GR53 0110 2030 0000 2034 8002 492

Δικαιούχος: Οδοντιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου

Προσοχή!!

– Στην κατάθεση να αναγράφεται υποχρεωτικά το όνομα του οδοντιάτρου για τον οποίο εκτελείται η πληρωμή και όχι το όνομα του εκάστοτε καταθέτη, διαφορετικά θα παραμένει σε εκκρεμότητα η εισφορά σας.

Μοιραστείτε