Πρόσκληση σε Ετήσια Γενική Συνέλευση 2022

Προς όλα τα μέλη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου στη συνεδρίαση του στις 14/02/2021 αποφάσισε σύμφωνα με τα άρθρα 12.13,14 του Ν.1026/80 την σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του την Τετάρτη 09/03/2022.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ. Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί 16 Μαρτίου και ώρα 19.30 το απόγευμα στα γραφεία του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, οδός Κριτοβουλίδου αρ. 19

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Διοικητικός Απολογισμός
2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής, οικ. έτους 2021
3. Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2021. Έγκριση Προϋπολογισμού  οικ. έτους 2022

Ο Πρόεδρος, Σταμάτης Χαρίτος
Ο Γεν. Γραμματέας, Νίκος Δραμητινός

Μοιραστείτε