Ενημέρωση από την ΕΟΟ για υποχρεωτικό εμβολιασμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ

Αρ. Πρωτ. 1551 Φ 43,ΓΣ, κορων-ΥποχρΕμβολ
Αθήνα, 31 Αύγουστου 2021

Προς τους
Προέδρους των Οδοντιατρικών Συλλόγων και τους
Εκπροσώπους τους, μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΟ

ΘΕΜΑ:    Ενημέρωση σχετικά με την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού των υγειονομικών (Ν 4862/2021). Αποστολή Επικαιροποιημένου Πρωτοκόλλου Επαγρύπνησης.

Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,

Με την παρούσα εγκύκλιο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει μετά την ψήφιση του Ν.4862/2021 που αφορά τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών, συμπεριλαμβανομένων των Οδοντιάτρων.

Αμέσως μετά την επίσημη εξαγγελία του μέτρου από τους Πολιτειακούς παράγοντες, το Δ.Σ. της ΕΟΟ συνεδρίασε εκτάκτως την Παρασκευή 19-8-21, προκειμένου να αποφασίσει τη στάση της για το σοβαρότατο αυτό θέμα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αναλύθηκαν όλα τα τρέχοντα δεδομένα της πανδημίας, η επιδημιολογική κατάσταση, η αύξηση του αριθμού των μολύνσεων από τον SARS-Cov-2, η υψηλή μεταδοτικότητα του στελέχους της μετάλλαξης Δέλτα και η ασφυκτική πίεση που ασκείται από την αύξηση των διασωληνωμένων στις ΜΕΘ.

Επίσης, αναλύθηκαν τα δεδομένα από το εμβολιαστικό πρόγραμμα στο γενικό πληθυσμό αλλά και τον κλάδο των Υγειονομικών, τα επιστημονικά δεδομένα από τα οφέλη αλλά και τις παρενέργειες των εμβολίων, ενώ παράλληλα συζητήθηκαν και οι ελλείψεις που υπάρχουν οτο Εθνικό Σύστημα Υγείας, από πλευράς τόσο ιατρονοσηλευτικού προσωπικού όσο και υποδομών.

Τέλος, αλλά όχι τελευταίο, όπως είναι αυτονόητο, συζητήθηκαν εκτενώς οι νομικές διαστάσεις της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού και οι δικαστικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα σχετικά με το θέμα αυτό σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω στη διαλογικη διεξοδική συζήτηση που διεξήχθη, το Δ.Σ. σταθμίζοντας όλες τις παραμέτρους, κατέληξε στην απόφαση πως η εφαρμογή της υποχρεωτικής συμμετοχής στον εμβολιασμό των Υγειονομικών, συμπεριλαμβανομένων των συναδέλφων Οδοντιάτρων, κρίνεται ως αναγκαία στη δεδομένη χρονική συγκυρία, καθώς – με βάση τα τρέχοντα δεδομένα της Πανδημίας και παρά τις αιτιολογημένες και εύλογες επιφυλάξεις που εκφράστηκαν από το σύνολο των μελών του Δ.Σ. – φαίνεται να αποτελεί το ύστατο μέσο ανάσχεσης της μετάδοσης. Εξυπακούεται ότι η εφαρμογή του μέτρου θα γίνει υπό τις δεσμευτικές προϋποθέσεις και εξαιρέσεις οι οποίες έχουν τεθεί τόσο από την Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής όσο και από αποφάσεις Ανωτάτων Δικαστηρίων για σχετικά θέματα εμβολιασμού.

Ως εκ τούτου σας καλούμε να ενημερώσετε τα μέλη των Συλλόγων σας, προκειμένου να γνωρίζουν την επίσημη θέση του Δ.Σ. της ΕΟΟ και να τα παροτρύνετε να προβούν στις όποιες ενέργειες απαιτούνται προκειμένου να εμβολιαστούν εγκαίρως προστατεύοντας τον εαυτό τους, τους οικείους τους, τους ασθενείς του και εν τέλει το κοινωνικό σύνολο, από τον SARS-Cov-2.

Σε ό,τι αφορά τις ενδεχόμενες κυρώσεις για τη μη εφαρμογή του μέτρου, ή άλλες οδηγίες που θα αφορούν τους ασθενείς, δεν έχουμε ακόμη καμία επίσημη ενημέρωση. Είναι αυτονόητο, ότι θα ενημερωθείτε αμέσως μόλις υπάρξουν σχετικές εξαγγελίες από την Πολιτεία.

Συνάδελφοι,

Εκ προοιμίου σας διαβεβαιώνουμε ότι κατανοούμε πλήρως, σεβόμαστε και συμμεριζόμαστε την ιδιαίτερη φόρτιση και τη δικαιολογημένη ανησυχία που διακατέχουν το σύνολο του υγειονομικής κοινότητας, μέλη της οποίας είμαστε και οι Οδοντίατροι.

Επισημαίνουμε ωστόσο, ότι από το πρώτο κύμα ήδη. ποσοστό άνω του 80% περίπου των συναδέλφων μας έσπευσε να εμβολιαστεί, γεγονός που καταδεικνύει έμπρακτα την ευρεία αποδοχή της χρησιμότητας του εμβολιασμού μεταξύ των μελών της οδοντιατρικής κοινότητας. Όπως άλλωστε θα θυμάστε, η διοίκηση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας άσκησε ασφυκτική πίεση στην Πολιτεία για την προτεραιοποίηση στον εμβολιασμό των οδοντιάτρων για την περιφρούρηση της προσωπικής μας υγείας και φυσικά των ασθενών μας.

Φυσικά έχουμε επίγνωση ότι η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σημαίνει τον πρόσκαιρο περιορισμό ορισμένων Θεμελιωδών ελευθεριών γεγονός που μοιραία δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα στους υγειονομικούς, στους πολίτες, στο σύνολο της κοινωνίας.

Όμως, εμείς, ως λειτουργοί της υγείας, και προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πανδημία και να σωθεί η ζωή συνανθρώπων μας, αισθανόμαστε ότι έχουμε την υποχρέωση να συστρατευθούμε με τη συντριπτική πλειονότητα των μελών του ιατρικού κόσμου και να προβούμε με ευαισθησία και κατανόηση σε μια κατεξοχήν εκδήλωση κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης, συστήνοντας και προάγοντας τον εμβολιασμό.

Επισημαίνουμε ότι η ΕΟΟ :

  1. Έχουμε ήδη ζητήσει από τον Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, την τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΙα/Γ.Π.οικ. 50933/13-8-2021 Απόφασης των Υπουργών Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού» (ΦΕΚ Β’ 3794/13.08.2021) και, ειδικότερα, την παράταση της προβλεπόμενης σύντομης προθεσμίας των 3 ημερών, για την υποβολή Αίτησης απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, η οποία Θα πρέπει να ορισθεί στον εύλογο χρόνο των 20 ημερών από την τροποποίηση αυτής.
  2. Η ΕΟΟ (και η Νομική Υπηρεσία αυτής) θα είναι αρωγός σε όποιον συνάδελφο αδικηθεί και δεν γίνει δεκτό το αίτημα εξαίρεσής του από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, ενώ συντρέχουν βάσιμοι, προς τούτο, λόγοι απαλλαγής του.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε το Επικαιροποιημένο Πρωτόκολλο Επαγρύπνησης σε γραφιστική και εύληπτη μορφή, προκειμένου να την αξιοποιήσετε όπως εσείς κρίνετε αποδοτικότερα για την ενημέρωση των ασθενών σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΟ


Συνημμένα:

η παραπάνω επιστολή σε pdf

η επιστολή της ΕΟΟ προς τον Υπουργό Υγείας

οι 3 σελίδες από το ΦΕΚ που αφορούν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό

το επικαιροποιημένο πρωτόκολλο επαγρύπνησης (Οδηγίες προς οδοντιάτρους, εργαζόμενους σε οδοντιατρεία και ασθενείς για τον Sars-Cov2)

Μοιραστείτε